Kommuneutvikling

Vinteren 2015/2016 ble det anlagt skøytebane på torget, en populær aktivitet for store og små. - Klikk for stort bilde

 

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for overordnet planarbeid, samt folkehelse, klima og miljø. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling.

Om enheten

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for å utarbeide kommuneplaner, kommunedelplaner og andre strategiske områdeplaner og temaplaner. For å legge til rette for en god og bærekraftig samfunnsutvikling fokuserer vi på de etablerte byene og tettstedene i kommunen .

Enhet for kommuneutvikling skal, med utgangspunkt i politiske vedtak, være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling både som samfunn og organisasjon. Vi arbeider også for at kommunale mål og strategier i størst mulig grad samordnes med de nasjonale og regionale målene og strategiene.
 

Vårt arbeid

Vi arbeider kontinuerlig med ulike prosesser, saker og planarbeid. Vi har ansvar for overordnete planer som: 

Det er utarbeidet områdeplaner for Horten havnIndre havneby, Åsgårdstrand og Karljohansvern. I tillegg arbeider vi med en ny områdeplan for Campus Vestfold

Mer informasjon om planarbeidene finnes i Kommunal planstrategi 2020-2023.

Kontakt

Katja Buen
Enhetsleder
Mob: 41652498

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284