Kommuneutvikling

Vinteren 2015/2016 ble det anlagt skøytebane på torget, en populær aktivitet for store og små. - Klikk for stort bilde

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for overordnet planarbeid, samt folkehelse, klima og miljø. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling.

Om enheten

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for å utarbeide kommuneplaner, kommunedelplaner og andre strategiske områdeplaner og temaplaner. For å legge til rette for en god og bærekraftig samfunnsutvikling fokuserer vi på de etablerte byene og tettstedene i kommunen .

Vår visjon er at Enhet for kommuneutvikling skal, med utgangspunkt i politiske vedtak, være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling både som samfunn og organisasjon. Vi arbeider også for at kommunale mål og strategier i størst mulig grad samordnes med de nasjonale og regionale målene og strategiene.
 

Vårt arbeid

Vi arbeider kontinuerlig med ulike prosesser, saker og planarbeid. Kommuneplan 2019-2031 ble vedtatt i 2019, og er kommunens øverste styringsdokument. I tillegg er byutviklings- og områdeplaner vedtatt for Horten sentrum, Indre havneby og Karljohansvern. Planstrategi for perioden 2016 - 2020 (PDF, 998 kB).

For tiden jobber enheten med et prosjekt for en opprydding av sjøbunnen i Indre havn. Vi er også i gang med ulike prosjekter for et mer aktivt bysentrum i henhold til Sentrumsplan, eksempelvis prosjekt Shared-Space Storgata. I tillegg arbeider vi med en ny områdeplan for Campus Vestfold og kommunedelplan for Skoppum. Enheten er også i gang med  rullering av kommuneplanens arealdel.
 

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284