Kommuneutvikling

Vinteren 2015/2016 ble det anlagt skøytebane på torget, en populær aktivitet for store og små.

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for overordnet planarbeid, samt folkehelse, klima og miljø. Enheten jobber spesielt med by- og samfunnsutvikling.

Om enheten

Enhet for kommuneutvikling har ansvar for å utarbeide kommuneplaner, kommunedelplaner og andre strategiske områdeplaner og temaplaner. For å legge til rette for en god og bærekraftig samfunnsutvikling fokuserer vi på de etablerte byene og tettstedene i kommunen .

Vår visjon er at Enhet for kommuneutvikling skal, med utgangspunkt i politiske vedtak, være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling både som samfunn og organisasjon. Vi arbeider også for at kommunale mål og strategier i størst mulig grad samordnes med de nasjonale og regionale målene og strategiene.
 

Vårt arbeid

Vi arbeider kontinuerlig med ulike prosesser, saker og planarbeid. Vi har ansvar for overordnete planer som: 

Det er utarbeidet områdeplaner for Horten havnIndre havneby, Åsgårdstrand og Karljohansvern. I tillegg arbeider vi med en ny områdeplan for Campus Vestfold

Mer informasjon om planarbeidene finnes i Kommunal planstrategi 2020-2023.

Kontakt

Katja Buen
Enhetsleder
Mob: 41652498

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284