Tjenestetilbudet i Horten kommune

Horten kommune leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne våre. Virksomheten Horten kommune er delt inn i syv kommunalområder: Administrasjon, teknisk, helse og velferd, kultur og samfunnsutvikling, oppvekst, Horten havnevesen og NAV Horten. 

Kommunalområde Administrasjon består av følgende seksjoner: Økonomi, HR (personal og lønn), Kommunikasjon og service, Dokument (arkiv), IT, Samfunnssikkerhet og beredskap samt Formannskap (sekretariat).

Kommunalområde Teknisk består av: Parkeringstjenesten, Vann og avløpstjenesten, Vei og trafikk, Kommunalteknisk planavdeling samt Drift og vedlikehold.

Kommunalområde Helse og velferd består av: Legetjenester, Sykehjem, Hjemmetjeneste, Rus og psykisk helse, Aktivitetssenter, Helse- og boligservice samt  koordinerende enhet.

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling består av Plan og utbyggingstjenester, Næring, Landbrukskontoret, Kommuneutvikling og Kultur.

Kommunalområde Oppvekst består av Barn- og familietjenesten; familiehuset, barnevern og helsetjenesten for barn og unge samt skoler og barnehager.

Horten Havnevesen er et eget kommunalområde som står for driften av Hortens havner.

NAV Horten har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

Varslinger og feil

Dersom du oppdager noe som er feil og som bør utbedres i kommunen vår, kan du registrere feil og mangler på nett og så vil riktig avdeling motta dette slik at det kan utbedres. Takk for at du melder ifra til oss!

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284