Tjenestetilbudet i Horten kommune


Horten kommune leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne våre. Virksomheten Horten kommune er delt inn i syv kommunalområder: Administrasjon, teknisk, helse og velferd, kultur og samfunnsutvikling, oppvekst, Horten havnevesen og NAV Horten. 

Kommunalområde Administrasjon består av følgende seksjoner: Økonomi, HR (personal og lønn), Kommunikasjon og service, Dokument (arkiv), IT, Samfunnssikkerhet og beredskap samt Formannskap (sekretariat).

Kommunalområde Teknisk består av: Parkeringstjenesten, Vann og avløpstjenesten, Vei og trafikk, Kommunalteknisk planavdeling samt Drift og vedlikehold.

Kommunalområde Helse og velferd består av: Legetjenester, Sykehjem, Hjemmetjeneste, Rus og psykisk helse, Aktivitetssenter, Helse- og boligservice samt  koordinerende enhet.

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling består av Plan og utbyggingstjenester, Næring, Landbrukskontoret, Kommuneutvikling og Kultur.

Kommunalområde Oppvekst består av Barn- og familietjenesten; familiehuset, barnevern og helsetjenesten for barn og unge samt skoler og barnehager.

Horten Havnevesen er et eget kommunalområde som står for driften av Hortens havner.

NAV Horten har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

 

Varslinger og feil

Du kan registrere feil og mangler som du oppdager i kommunen vår under feil og varslinger

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284