Tjenestetilbudet i Horten kommune

Kommunevåpenet til Horten kommune, på et flagg som vaier i vinden - Klikk for stort bilde

 

Horten kommune leverer et bredt spekter av tjenester til innbyggerne våre. Virksomheten Horten kommune er delt inn i syv kommunalområder: Administrasjon, teknisk, helse og velferd, kultur og samfunnsutvikling, oppvekst, Horten havnevesen og NAV Horten.

Kommunalområde Administrasjon består av økonomiseksjonen, HR-seksjonen, Service og dokument-seksjonen, IT-seksjonen og skatteseksjonen. Administrasjonens jobb er å yte bistand til de andre kommunalområdene slik at tjenestene i kommunene blir best mulig. Kommunalområde har også ansvar for beredskap, informasjonssikkerhet og kommunikasjon.

Kommunalområde Teknisk består av parkeringstjenesten, vann og avløpstjenesten, vei og trafikk, kommunalteknisk planavdeling, og drift og vedlikehold.

Kommunalområde Helse og Velferd består av legevakt og legetjenester, sykehjem, hjemmetjeneste, rus og psykisk helse, aktivitetssenter, helseservice og koordinerende enhet.

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling består av plan og utbyggingstjenester, næring, landbrukskontoret, kommuneutvikling og kultur.

Kommunalområde Oppvekst består av barn og familietjenesten; familiehuset, barnevern og helsetjenesten for barn og unge, skoler og barnehager.

Horten Havnevesen er et eget kommunalområde som står for driften av Hortens havner.

NAV Horten har som hovedoppgave å bistå personer ut i arbeid og ivareta inntektssikring for den enkelte gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284