Politisk organisering

Kommunestyresalen i Rådhuset. - Klikk for stort bilde

Horten kommunes øverste organ er kommunestyre som velges ved kommunevalget hvert fjerde år.

Kommunestyre

Horten kommunestyre består av 41 folkevalgte representanter. Mandatfordeling og faste representanter i kommunestyret 2015 -2019. Kommunestyret vedtar administrative delegeringsbestemmelser (PDF, 312 kB)for hver kommunestyreperiode som er bestemmelser for delegering av myndighet fra kommunestyret til administrasjonssjefen. I følge kommuneloven skal et nytt kommunestyre vedta nye delegeringsbestemmelser innen det første året etter at kommunestyret er valgt.

Kontaktinformasjon til folkevalgte

Alle folkevalgte har epostadresse: fornavn.etternavn@politiker.horten.kommune.no.  Oversikt over kontaktinformasjon og vararepresentanter finner du ved å gå inn på det enkelte styret/utvalg i møteplanen.

Formannskap

Formannskapet består av 15 medlemmer med varamedlemmer, alle valgt blant kommunestyrets medlemmer for 4 år.

Formannskapets funksjoner er fastlagt i kommuneloven, særlover og i reglement for delegering av myndighet fra kommunestyret.

Formannskapet skal ha det koordinerende arbeidet med overordnet økonomisk planlegging. Formannskapet er kommuneplanutvalg og likestillingsutvalg.

 

Hovedutvalg

Hovedutvalg for bygg, regulering og næring har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie har 9 medlemmer.
Hovedutvalg for klima, miljø og kommunalteknikk har 9 medlemmer.

Hovedutvalgene innstiller til formannskapet og kommunestyret og har delegert beslutningsmyndighet i enkeltsaker som berører eget fagområde.

Prinsippet om gjennomgående representasjon er gjort gjeldende for hovedutvalgene. Dette praktiseres slik at medlemmene av utvalgene velges blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Kommunestyret velger leder og nestleder i hvert utvalg. Lederne av hovedutvalgene velges blant formannskapets faste medlemmer. Hovedutvalgene oppnevnes ut fra prinsippene om forholdsvalg. Hovedutvalgenes medlemmer velges for 4 år (valgperioden).

Klagenemnd

Klagenemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Nemnda behandler alle klager over enkeltvedtak der statlig organ ikke er klageinstans.

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget har 7 medlemmer. Ett av medlemmene i utvalget er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Praksis er å velge leder fra opposisjonen.

Reglement for kommunestyret, formannskap, hovedutvalg og andre folkevalgte organer

Politisk reglement (PDF, 2 MB)

Retningslinjer for flyktning- og innvandrerrådet (PDF, 353 kB)

Retningslinjer for klagenemd (PDF, 316 kB)

Retningslinjer for lovpålagte råd (PDF, 364 kB)

Sist endret 30.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284