Kommuneplanens arealdel

 

Kommuneplanens arealdel 2022-2033

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som gjelder for hele kommunen, bortsett fra for Horten sentrum og Skoppum som har egne kommunedelplaner.

Kommuneplanens arealdel for perioden 2022-2033 ble egengodkjent av kommunestyret i møte den 13.06.2022 (sak KOM-071/22) og 09.11.2022 (sak KOM-140/22). Områdene N3, #3 og TY3 er unntatt rettsvirkning på grunn av innsigelser.

Plandokumenter:

 

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsler (PDF, 4 MB)

Underlag: 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284