Samferdsel og infrastruktur

Møtende ferger mellom Horten og Moss - Klikk for stort bilde

Samferdsel og infrastruktur innebærer alt fra ferdsel til og fra nabokommunene, til infrastruktur innad i kommunen. Ferge, jernbane og veinett er viktige element for å opprettholde et godt samferdselstilbud i kommunen. Horten kommune jobber også for gode sykkelveier og trygg ferdsel for gående.

Samferdselsprosjekter

Horten kommune står overfor store samferdselsprosjekter både innen jernbane og vei de kommende årene. Nytt dobbeltspor Nykirke - Barkåker skal stå ferdig i 2023. Nasjonale myndigheter utreder også muligheten for Godsterminal på Kopstad.

Sykkel

Det er mange som sykler i Horten, og kommunen ønsker enda flere syklende. I 2016 inngikk kommunen en sykkelbyavtale med fylkeskommunen og Vegvesenet, noe som innebærer at Horten blir sykkelby og får økt fokus på sykling. Avtalen strekker seg fra 2016 til 2020 med mulighet for forlengelse.

Shared Space

Som et pilotprosjekt skal Horten åpne opp for Shared Space i deler av Storgata. Det vil si at kjørende og syklende skal dele veibane, og at et avgrenset område åpner opp for sambruk for både gående, syklende og kjørende.   

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284