Samferdsel og infrastruktur

 

Samferdsel og infrastruktur innebærer alt fra ferdsel til og fra nabokommunene, til infrastruktur innad i kommunen. Ferge, jernbane og veinett er viktige element for å opprettholde et godt samferdselstilbud i kommunen. Horten kommune jobber også med gode sykkelveier og trygg ferdsel for gående.

Samferdselsprosjekter

Horten kommune står overfor store samferdselsprosjekter både innen jernbane og vei de kommende årene. Nytt dobbeltspor Nykirke - Barkåker skal stå ferdig i 2023. Nasjonale myndigheter utreder også muligheten for Godsterminal på Kopstad.

Sykkel

Det er mange som sykler i Horten, og kommunen ønsker enda flere syklende. Kommunen inngikk en sykkelbyavtale med fylkeskommunen og Vegvesenet i 2016, noe som innebærer at Horten blir sykkelby og får økt fokus på sykling. Avtalen ble fornyet i 2022.

Shared Space

Som et pilotprosjekt skal Horten åpne opp for Shared Space i deler av Storgata. Det vil si at kjørende og syklende skal dele veibane, og at et avgrenset område åpner opp for sambruk for både gående, syklende og kjørende.   

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284