Den kulturelle spaserstokken

 

Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Arrangementene i regi av Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er lagt til kommunens fire sykehjem. I tillegg til konsertene på sykehjemmene inviterer vi alle seniorer til en stor konsert/teaterbegivenhet på Bakkenteigen kulturhus.

Hovedfokus er formidling av gode kulturopplevelser til menneskene på stedet der de lever og bor. Gode opplevelser er viktige i folkehelsearbeidet. Dette håper vi kan være med på økt livsglede i hverdagen. 

MÅLGRUPPE FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN 

Den kulturelle spaserstokken er et kommunalt samarbeidsprosjekt som finansieres med tilskudd fra Vestfold fylkeskommune. Målgruppe i Horten er eldre som ikke kan benytte seg av de ordinære kulturtiltakene som ellers tilbys. Tiltakene gis hovedsakelig der de eldre bor eller oppholder seg på dagtid på fire ulike eldreinstitusjoner i Horten.

Gjennom ordningen skal det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet. Den nasjonale ordningen ble etablert i 2007.

ANSVAR FOR DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN I HORTEN KOMMUNE

Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling har administrativt ansvar for kunst- og kulturtilbud til eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken. Henvendelser sendes kontaktperson Marit Viljugrein på mail: marit.viljugrein@horten.kommune.no.

Kontakt

Marit Viljugrein
Kulturkonsulent
Mob: 47668911

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284