Byutvikling i Åsgårdstrand

 

Åsgårdstrand er en liten by med litt over 3000 innbyggere, og ligger vakkert til ved kysten mellom Horten og Tønsberg. Byen blir omtalt og skal utvikles som en Kunstnerby, både på grunn av et aktivt kunstmiljø og fordi kjente kunstnere som Edvard Munch har holdt til i byen.

Områderegulering Åsgårdstrand

Områdereguleringsplan for Åsgårdstrand (planID 00398) ble vedtatt av Kommunestyret i 2018. Hensikten med planen er å styrke bevaringen av det gamle Åsgårdstrand og vurdere hvilke muligheter stedet har for videre vekst og utvikling. 

 

Her finner du mer informasjon om planen:

 

 Link til kartportalen

 

Plandokumenter

Underlagsdokumentasjon

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284