Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er Horten kommunes felles, overordnede styringsdokument og skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av Horten kommune som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen er grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.

Vår visjon er:

Horten. Mulighetene er akkurat her.

Vi har fire satsingsområder:

 • Attraktivitet
 • God oppvekst
 • Trygghet for innbyggerne
 • Natur og miljø

Samfunnsdelen identifiserer muligheter og utfordringer og peker ut utviklingsretning for Horten som samfunn og kommunen som organisasjon. Planen inneholder også en arealstrategi.  

Ved spørsmål om planen, ta kontakt med Katja Buen på telefon 41652498 eller mail katja.buen@horten.kommune.no

 

Lenke til kommuneplanens samfunnsdel

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284