Kunngjøringer og høringer

 Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Kunngjøring om offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering for Raveien 270

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eiendommen gbnr. 5/34 fra næring til bolig, for å etablere en lavblokk med 3 etasjer. Lavblokka skal inneholde 10 leiligheter i varierende størrelse med
tilhørende garasjer, parkering, boder, felles uteoppholdsarealer og lekeplass. Plandokumenter og status for planarbeidet.

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Forskrift om politisk godtgjøring for folkevalgte
Oppstart, Shared Space

Horten kommune, på vegne av Vestfold og Telemark Fylkeskommune, melder med dette om oppstart for Shared Space-prosjektet i Storgata.

Det er entreprenør Arne Olav Lund AS som vil utføre arbeidene mellom Kulturhuset i Storgata 37 og og krysset Storgata/Torggata.
I byggeperioden, desember-mai, vil det medføre nedsatt framkommelighet for trafikken i Storgata. Noen trafikale ulemper, som bruk av lysregulering for trafikkstyring og potensielle forsinkelser for buss må påregnes. Deler av Storgata vil i korte perioder også stenges helt, med påfølgende omdirigering av trafikken. Vi beklager ulempene dette vil medføre. Ferdigstillelse av shared space-prosjektet er satt til våren 2021.

MELLOM TORGET OG KULTURKVARTALET

Shared space-prosjektet springer ut fra Kommunedelplan for Horten sentrum 2015-2027. Storgata er i Kommunedelplanen regulert som miljøgate, der et av målene er å skape mer byliv og aktivitet i Storgata mellom Torget (Torggata) og Kulturkvartalet (Skolegata). Det skal etableres en sambruksløsning der gatemiljøet skal inneha god tilgjengelighet for alle brukergrupper, men på de gående og syklendes premisser.

ANNERLEDES INFOMØTE

Etter planen skulle det holdes åpent informasjonsmøte før oppstart av arbeidene. På grunn av smittevern som følge av den pågående korona-pandemien, er vi nødt til å se på alternative løsninger for dette.

Eventuelle spørsmål kan rettes direkte til Håkon N. Stamgård, på e-post hakon.stamgard@horten.kommune.no.

Presentasjon Shared Space (PDF, 3 MB)

 

Kart, Shared Space (PDF, 2 MB)

Formannskapets innstilling til kommunestyret - budsjett 2021

Formannskapet vedtok fellesforslag fra V, MDG og AP. Budsjettet behandles i kommunetyret, 16. desember.

Les formannskapets innstilling til kommunestyret: budsjett 2021 (V, MDG, AP)  (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Storgata stenges for trafikk mellom 5.-12. mai

Storgata Stenges for trafikk 5. mai på grunn av arbeid med Shared Space-prosjektet.

Det blir skiltet for omkjøring.

Gaten åpner for trafikk igjen 12. mai.

Plan for omkjøring

Klikk på lenken for å åpne kartet.

Omkjøring, storgata (PDF, 547 kB)

Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284