Kunngjøringer og høringer

Klikk for stort bilde Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Horten kommune.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Du kan følge med på hva som skjer med planer i ditt nærområde hele døgnet via kartportalen vår!  Her finner du reguleringsplaner med detaljerte saksdokumenter, forskrifter og veiledninger. Du kan for eksempel se om det planlegges eneboliger, næringsbygg eller parkeringsplasser i ditt nærområde, eller hvor høyt og tett man planlegger å bygge.

Aktuelle planer etter plan- og bygningsloven

Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for Skoppum

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til Kommunedelplan Skoppum 2020-2032 ut til høring og offentlig ettersyn. Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter finnes her, samt via kartportalen ved å klikke innenfor planområdet.

Plandokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på Horten bibliotek og på servicetorget i Horten rådhus.

Uttalelser til planforslaget sendes til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no innen 25. september 2020.

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for ny Fagerheim skole

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til detaljregulering for ny Fagerheim skole ut til høring og offentlig ettersyn. Informasjon om planarbeidet og høringsdokumenter finnes her.

Plandokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn på Horten bibliotek og på servicetorget i Horten rådhus.

Uttalelser til planforslaget sendes til Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten eller postmottak@horten.kommune.no innen 30 oktober 2020.

 

Andre Kunngjøringer og høringer

Utlysing av konseptkonkurranse for Prestegata 1-3
Nye betalingssatser for avløp

12.11.2019  vedtok kommunestyret en økning av avløpsgebyrene med 2,5 %. Det betyr en økning av standard abonnement avløp med kr. 105,- for 2019. Økningen blir i sin helhet belastet på 4 termin inneværende år med forfall 20.12.2019.

Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 - 2032

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 om høring av planforslag, sendes Forslag til kommunedelplan for klima og energi 2020 – 2032 på høring og legges ut til offentlig ettersyn i seks uker. I første gangs behandling i Kommunestyret den 12. november 2019 ble det fattet vedtak om høring. Det opprinnelige planforslaget (DokumentID 19/46474) er korrigert for detaljer i henhold til politisk fattede vedtak (KOM-161/19).

Her finner du alle dokumenter og mer informasjon  om kommunedelplanen.

Økonomi og handlingsplan 2020-2023 - politikernes forslag

Politikerenes forslag til neste års budsjett er lagt ut til offentlig høring. Her ser partienes egne budsjetter.

Partienes alternative budsjettforslag

Neste kommunestyremøte er 17. desember 2019.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284