Kultur og samfunnsutvikling

 

Kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling har ansvaret for all kultur, plan og utbygging (inkludert byggesak) og kommuneutvikling i Horten kommune.  

Kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling består av seks enheter, hvorav fire er kulturenheter og to er samfunnsenheter:

 • Enhet for kommuneutvikling med kommuneplanarbeid, folkehelse, byutvikling og miljø. Plan- og utbyggingstjenester med regulering, byggesak, geodata og landbruk.
 • Horten kulturskole, Horten bibliotek, Kulturhuset 37 og Bakkenteigen kulturhus og kulturformidling.

I kommunalområdet ligger også kulturadministrasjon og næring. Horten svømmehall ligger under Kommunalområde teknisk og Enhet for Park, idrett og friluftsliv.

Kommunalområdet Kultur og samfunnsutvikling vil jobbe aktivt for å skape, tilrettelegge for og formidle kulturopplevelser og aktiviteter og møteplasser for innbyggerne og sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud. Kulturplanen (2020-2024) (PDF, 19 MB)  viser våre satsingsområder innen kulturfeltet. Kommunalområdet skal bidra til gode løsninger for den enkelte innbygger og for samfunnet og være en ressurs og koordinator for kommunens langsiktige utvikling som samfunn og organisasjon. Forutsigbarhet, åpenhet og effektivitet vektlegges i tjenesteproduksjonen. Å sikre god næringsutvikling i kommunen er også et prioritert arbeidsområde. Ivaretakelse av Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og helseforebyggende tiltak prioriteres.

Kontakt

Katja Buen
Konstituert kommunalsjef Kultur og samfunnsutvikling
Mob: 41652498

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284