Bli varslet på SMS

  

Du må selv sørge for å registrere deg for å bli varslet om viktig informasjon i ditt nærmiljø.
Når du er registrert, vil du motta SMS-varsler fra oss.

Horten kommune har mulighet til å sende ut SMS-varsler til alle i Horten kommune. Dette kan eksempelvis gjøres ved vannlekkasjer, vegarbeid, og andre hendelser. Avsender for meldingene er «Horten».

SMS-varsling utføres ved at Horten kommune markerer et område på kart. Alle som har sin telefon registrert på adressene som er markert, vil motta SMS. I en krisesituasjon vil vi også benytte oss av dette registeret for SMS- varsling. 

Telefonnummeret må være registrert på din adresse.
Bedriftstelefon, hemmelig nummer osv, vil ikke kunne motta SMS-varsling.

For å være sikker på at du mottar SMS-varsling, ber vi deg gå inn på nettsiden www.servicevarsling.no for å kontrollere at dine opplysninger er korrekt (Gå til fanen "Sjekk din oppføring"). Det er mulig å redigere opplysningene, slik at du er sikret SMS-varsling. Last ned brukerveiledning dersom du trenger hjelp til redigering. (PDF, 529 kB)

Husk på at du på samme side kan legge inn flere adresser dersom du ønsker varsling for en du er pårørende til, eller hytte.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284