Bli varslet på SMS

  

 

Du må selv sørge for å registrere deg for å bli varslet om viktig informasjon i ditt nærmiljø.
Når du er registrert, vil du motta SMS-varsler fra oss.

Horten kommune har mulighet til å sende ut SMS-varsler til alle i Horten kommune. Dette kan eksempelvis gjøres ved vannlekkasjer, vegarbeid, og andre hendelser. Avsender for meldingene er «Horten».

SMS-varsling utføres ved at Horten kommune markerer et område på kart. Alle som har sin telefon registrert på adressene som er markert, vil motta SMS. I en krisesituasjon vil vi også benytte oss av dette registeret for SMS- varsling. 

Telefonnummeret må være registrert på din adresse.

NB!

For å være sikker på at du mottar varslinger fra kommunen ber vi deg om å lese veiledningen på denne siden: 
Kundeinfo - Varsling24 - Digital kommunikasjon med alle innbyggere og bedrifter i Norge

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284