Ordføreren i Horten kommune

Are Karlsen er ordfører i Horten kommune fra 19. oktober 2015. Han ble gjenvalgt ved valget i 2019. 

Are Karlsen er folkevalgt som representant fra Arbeiderpartiet. Han er født i 1968, er gift og har tre barn. 

Han ble valgt til ordfører høsten 2015. Tidligere har han blant annet sittet to perioder i kommunestyret, vært formannskapsmedlem, leder av hovedutvalget med ansvar for oppvekst og leder av kontrollutvalget.

Han er utdannet vernepleier, har to års studier i økonomi og administrasjon og hovedfag i helsevitenskap fra Universitet i Oslo. Hele arbeidskarrieren har vært relatert til barn, ungdom og oppvekstvilkår. Han har blant annet undervist ved flere høyskoler og skrevet bøker om barneoppdragelse og atferdsanalyse.


Følg ordføreren på Facebook.

Kom i kontakt med ordføreren

Ordføreren ønsker å være lett tilgjengelig for alle kommunens innbyggere. Alle som ønsker det kan få møte ordføreren, på hans kontor eller andre steder. Du kan kontakte Are Karlsen gjennom kommunes sentralbord, direkte på eget mobiltelefonnummer, på e-post og gjennom sosiale medier.

Vær oppmerksom på at ordføreren er pålagt å registrere skriftlige henvendelser. Det betyr at innholdet kan bli offentlig kjent. Hvis henvendelsen inneholder personlige opplysninger blir det vurdert om det er lovlig grunnlag for å ikke offentliggjøre den. Ordføreren kan ikke selv sende eller videresende e-poster med informasjon som ikke kan offentliggjøres.

Kontakt

Are Karlsen
Ordfører
Tlf: 33085000
Mob: 91137727
Alexander Svanberg
Kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 97617522
Brigitta Ludvigsen
Politisk sekretariat
Tlf: 33085283
Mob: 90821049
Christina Bratli
Varaordfører
Mob: 41232838

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284