Meld fra

Her kan du raskt og enkelt melde fra om: 

 • feil og mangler på fellesarealer som gater, torg, friområder og idrettsanlegg
 • kritikkverdige forhold som korrupsjon, misligheter og andre lovbrudd
 • vold eller overgrep
 • bekymring for noen du kjenner

Registrer feil og mangler

Dersom du ønsker å melde i fra om feil og mangler, for eksempel hull i vei, trær som har falt ned eller feil på lys, ønsker vi at du sier i fra til oss slik at vi kan utbedre det.

Her kan du også se om noen andre allerede har meldt inn samme feil.

Registrere feil og mangler

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284