Spørretime

Kommunestyre i Horten avholder spørretime i forkant av hvert kommunestyremøte dersom det har kommet inn spørsmål innen fristen.  

I forkant av hvert kommunestyremøte avholdes det en halv times åpen spørretime der innbyggere og interesserte kan sende inn spørsmål til kommunestyret ved ordfører eller andre folkevalgte representanter.

Spørsmålene må være sendt inn til Horten kommune tre virkedager før kommunestyremøte for at det skal bli tatt opp. Spørsmålet må presenteres muntlig fra talerstolen i kommunestyresalen av representanten som har sendt inn spørsmålet. Det kan brukes inntil 3 minutter på spørsmålsstilling og 3 minutter på eventuelt oppfølgingsspørsmål.

Spørsmål sendes til postmottak@horten.kommune.no

 

Kontakt

  • Horten Kommune
    Postboks 10,
    3191 HORTEN
  • Besøk
    Teatergata 11
    3187 HORTEN
  • Telefon
    33 08 50 00
  • E-post
    postmottak@horten.kommune.no
  • Åpningstider
    Hverdager: 08-15.00
  • Organisasjonsnummer
    964 951 284