Havneplanen

Utviklingen av Horten havn er et viktig arbeid for å åpne byen mot sjøen, frigjøre arealer og  legge til rette for langsiktig utvikling i byen vår. Området omfatter områdene fra Linden i sør til Smith stål i nord.

Digital presentasjon av havneplanen

 

Horten kommune og Asplan Viak har utarbeidet en områdereguleringsplan for Horten havn. Hensikten med planarbeidet er å lage en langsiktig plan for en bærekraftig utvikling av de sjønære byområder. Planforslaget er utarbeidet i tråd med føringer fra sentrumsplanen hvor blant annet et av hovedmålene er at Horten sentrum skal knytte seg nærmere til sjøen. Planområdet skal utvikles som ulike delområder, men områdereguleringen skal ivareta sammenhengene i hele området.

I den sørlige enden av planområdet legges det opp kombinerte formål med hovedvekt av næring omkring fergeleiet og hovedvekt av boligbebyggelse i de sørlige områder. Ved fergeleiet, mellom gjestehavna og HAC-området foreslås et reisetorg som knutepunkt mellom ulike transportmidler. I den nordre delen omkring gjestehavna legges det opp til utvidelse av sentrum med kontor/næring, publikumsrettet virksomhet, handel og servering. Lengst nord, hvor tidligere Norsk stål bygget lå (HS4) har vinnerforslaget fra konseptkonkurranse som har blitt innarbeidet i planforslaget, men skal detaljreguleres videre. Det er stilt krav om etterfølgende detaljregulering for samtlige felt, med unntak av feltet for nytt fergeleie og biloppstillingsplass.

Havneplanen ble vedtatt i Kommunestyret 24. juni 2020. 

 

Illustrasjoner over havneområdet

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284