Kommune- og fylkestingsvalg 2023

 

Valgdagen er mandag 11. september 2023


Alle valglokalene er åpne fra 09.00-21.00 på valgdagen 11. september. 

Hvor kan jeg stemme?


Åsgårdstrand stemmekrets stemmer på Åsgården skole 

Borre stemmekrets stemmer i Borrehallen 

Horten stemmekrets stemmer i Holtanhallen

Information in other languages


Election 2023 - English

            

 

Forhåndsstemming i Horten kommune


I perioden 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på rådhuset i Horten. I uke 33 og 34 er åpningstidene for å stemme klokken 10.00-15.00. I uke 35 og 36 er åpningstidene klokken 09.00-18.00.

Rådhuset er også lørdagsåpent 19. og 26. august og 2. september fra klokken 10.00-15.00. 

Det vil bli forhåndsstemming i Åsgårdstrand. 

- mer informasjon kommer - 

For studenter og ansatte på USN vil det bli mulig å forhåndsstemme på Bakkenteigen.

- mer informasjon kommer -

Innhold på denne siden:

​Listeforslag 

Digitalt valgkort 

Har jeg stemmerett? 

Hvordan stemmer jeg?

Husk legitimasjon

Trenger du hjelp til å stemme?

Stemme hjemmefra

Stemme i utlandet 

Står jeg i manntallet? 

Tidligstemme 

Valgstyret 

Lenker

Kontaktinformasjon Horten kommune 

Listeforslag 

Partier og grupper som ønsker å stille til valg ved kommunestyrevalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars 2023 klokken 12.00. Godkjente listeforslag vil bli kunngjort når valgstyret har godkjent de, og fristen for godkjenning er 1. juni 2023. 

Innleverte listeforslag finner du her.

Elektronisk underskrift på listeforslag 

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, kan samle inn underskrifter og levere listeforslag elektronisk her

Her finner du mer informasjon om listeforslag.

Digitalt valgkort 

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett. Der står det også hvor og når du kan stemme på valgdagen.

Valgkortet sendes til din digitale postkasse eller i Altinn. Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlige, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Har jeg stemmerett?

For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 må du oppfylle disse kravene: 

 • Du har fylt 18 år innen utgangen av 2023
 • Du er norsk statsborger
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge 
  • Hvis du har bodd mer enn 10 år i utlandet, må du søke om å bli innført i manntallet igjen (dette må være gjort før valget)
 • Utenlandsk statsborger dersom du:
  • har vært innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene før valgdagen
  • er nordisk statsborger bosatt i Norge (registrert folkeregister senest 30. juni 2023). (Fra Sverige, Danmark, Finland og Island). 

Hvordan stemmer jeg? 

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndsstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på selve valgdagen mandag 11. september. 

Les mer om selve valgdagen hos Valgdirektoratet her.

Husk legitimasjon 

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet. Den ansatte må da legitimere seg.

Trenger du hjelp til å stemme?

Om du trenger hjelp til å stemme kan du ta kontakt med en valgmedarbeider i valglokale / stemmelokale dersom du har spørsmål eller trenger veiledning. Valgmedarbeideren har taushetsplikt. 

Stemme hjemmefra

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan oppsøke et stemmelokale / valglokale, kan avgi forhåndsstemme hjemme. Da kommer det to valgmedarbeidere hjem til deg og mottar stemmen din. 

Frist for å søke om hjemmestemming er 8. september klokken 10.00. Ta kontakt med valgansvarlig Ritha Bye på telefon: 975 50 009. Valgansvarlig har taushetsplikt. 

Stemme i utlandet 

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du kan søke om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Forhåndsstemmer du i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan du gjøre i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Skjemaet fås der du forhåndsstemmer.

Dersom du oppholder deg i utlandet, kan du forhåndsstemme i perioden 1. juli til 3. september 2023. Du må selv sørge for å avgi stemmen så tidlig som mulig slik at den når fram til rett kommune dagen etter valgdagen klokken 17.00.

Står jeg i manntallet? 

Alle velgere som har stemmerett og er bosatt i Norge står i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt i pr. 30.06.

Har du flyttet etter denne datoen, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.  Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme.

Bor du i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke vært bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet. Ta da kontakt med valgansvarlig Ritha Bye på telefon: 975 50 009 eller e-post: ritha.bye@horten.kommune.no for å sjekke om du står i manntallet. Valgansvarlig har taushetsplikt. 

Manntallet vil bli lagt ut på Servicetorget på Rådhuset og Horten bibliotek i begynnelsen av juli, og det vil bli annonser her når manntallet er klart. 

Tidligstemme 

Kan du ikke stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen? I perioden 1. juli til 9. august kan du som innbygger henvende deg til kommunen (Servicetorget) og be om å få avgitt din stemme (timebestilling).

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og godkjenning av valgresultatet. 

Valgstyret ledes av ordfører Are Karlsen og medlemmene sitter formannskapet

Lurer du på noe annet om kommune- og fylkesvalget? 

Les mer om kommune- og fylkesvalget hos Valgdirektoratet her.

Kontaktinformasjon valgansvarlig

Ritha Bye ved kommunedirektørens sekretariat er valgansvarlig i Horten kommune. Valgansvarlig har taushetsplikt. 
Mobil: 975 50 009
E-post: ritha.bye@horten.kommune.no 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284