VANN OG AVLØP

Horten kommune forsyner befolkningen med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Arbeidet planlegges av Kommunalteknisk planenhet og driftes av Kommunalteknisk driftsenhet.

Vannforsyning og avløpshåndtering er viktig, blant annet for å slukke brann og begrense sykdom. Kommunens anlegg inkluderer høydebasseng, ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Drikkevannet leveres fra Farrisvannet og Eikeren. Selve vannbehandlingen utføres av Vestfold Vann, der Horten kommune er en av eierne. En alternativ vannforsyning uten bruk av det eksisterende ledningsnettet er under etablering.

Ledningsnettet fornyes i henhold til hovedplan for vann og avløp. De fleste tiltak i hovedplanen gjennomføres i et langsiktig perspektiv på minimum 50-100 år. Horten kommune besitter god faglig kompetanse med sentral godkjenning innen flere fagområder.

Kontakt

Thomas Kirkhus
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling
Mob: 45273707
Trond Erik Næss
Enhetsleder kommunalteknisk drift
Mob: 97550311

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284