Vann og avløp

     

Horten kommune forsyner befolkningen med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Arbeidet planlegges av Kommunalteknisk planenhet og driftes av Kommunalteknisk driftsenhet.

Vannforsyning og avløpshåndtering er viktig, blant annet for å slukke brann og begrense sykdom. Kommunens anlegg inkluderer høydebasseng, ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Drikkevannet leveres fra Farrisvannet og Eikeren. Selve vannbehandlingen utføres av Vestfold Vann, der Horten kommune er en av eierne. En alternativ vannforsyning som ikke benytter det eksisterende ledningsnettet og brukes i beredskapssammenheng er etablert.

Ledningsnettet fornyes i henhold til hovedplan for vann og avløp. De fleste tiltak i hovedplanen gjennomføres i et langsiktig perspektiv på minimum 50-100 år. Horten kommune besitter god faglig kompetanse med Sentral Godkjenning (dibk.no). 

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284