Nyheter
Publisert 23.03.2017

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ingeniørservice AS, på vegne av grunneierne Bakken og Jacobsen, oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan for Solviken Sør, Gbnr 130/305, 340, 352 og 477. Tilstøtende del av Major Wetlesens gate inngår i planområdet.

Publisert 22.03.2017

Åpent informasjonsmøte om jernbaneutbygging for kommuenstyret i Horten kommune.  

Tid:        28.03.17 kl 13:00-14:30

Sted:      Møterom Ynglingesalen, Horten rådhus

 

Informasjon om planarbeidet på strekningen Nykirke – Barkåker ved BaneNor.

Publisert 08.03.2017

Horten kommune får 10. og 11. mars besøk av europeiske samarbeidspartnere i "Vital cities", der fokus er å fremme fysisk aktivitet og folkehelse gjennom bruk av offentlige rom. Siste delen av fredagen er åpen for publikum fra kl 15.00 – 16.00 .

Publisert 02.03.2017

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsler Re Arkitektur på vegne av Horten kommune, Kommunalområde teknisk oppstart av planarbeid med reguleringsendring/mindre reguleringsendring for Langgrunn i Horten kommune. Berørte tomter er gnr./bnr. 18/39, 18/11, 18/36, 18/42 og 9019/2..

 

Publisert 23.02.2017

 På oppdrag fra Horten kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen.

Publisert 21.02.2017

Horten kommune ønsker å stimulere til etableringen av et grønt gründerhus i kommunen med økonomisk støtte. 

Publisert 17.02.2017

Hovedutvalget for bygg, regulering og næring legger forslaget til plankart og planbeskrivelse til detaljreguleringsplan datert 02.01.17 Sletterødåsen delfelt B1, B2 og B3 (planID 0701 00397) ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-11

Publisert 30.01.2017
photodune-682308-nurse-m copy.jpg

Onsdag 1. februar flytter legevakten i Horten tilbake til Horten medisinske senter(gamle Horten sykehus) fra klokken 15.00. Ø-hjelp døgn flytter torsdag 2. februar. Vi ønsker nye og gamle pasienter velkommen.

Publisert 30.01.2017
hummer

Horten kommune vurderer å opprette et fredningsområde for hummer og inviterer til åpent møte torsdag 16. februar i rådhuset.

Publisert 25.01.2017
Barnehagejente

 Hovedopptak av barn til private og kommunale barnehager i Horten kommune 2017 har søknadsfrist 1.mars.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284
Login for redigering