God oppvekst for alle

Blimedansen. - Klikk for stort bilde

Kommunalområde Oppvekst består av barne- og familietjenesten, barnehager og skoler. Kommunalområdet har ansvar for tjenester til barn og unge fra 0 – 18 år. 
  

  Visjon for kommunalområde Oppvekst

  Vår visjon er "God oppvekst for alle i Horten kommune." For å nå visjonen har vi følgende målsettinger:

  • Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge
  • Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov
  • Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
  • I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.
  • Alle skoler og barnehager er helsefremmende
    

  Kommunalområde oppvekst består av:

   

  For å sikre at publikum når oss til rett tid, er det utarbeidet en egen veileder - "Vi bryr oss i Horten". Veilederen skal hjelpe innbyggerne til å komme i kontakt med riktig instans, for eksempel hvis man er bekymret for et barn eller en ungdom.

  Kontakt

  Jan Einar Bruun
  Jan Einar Bruun
  Kommunalsjef for oppvekst
  Tlf: 33 08 51 17
  Mob: 932 34 892

  Kontakt

  • Horten Kommune
   Postboks 10,
   3191 HORTEN
  • Besøk
   Teatergata 11
   3187 HORTEN
  • Telefon
   33 08 50 00
  • E-post
   postmottak@horten.kommune.no
  • Åpningstider
   Hverdager: 08-15.00
  • Organisasjonsnummer
   964 951 284