God oppvekst for alle

Blimedansen. - Klikk for stort bilde Kommunalområde Oppvekst består av barne- og familietjenesten, barnehager og skoler. Kommunalområdet har ansvar for tjenester til barn og unge fra 0 – 18 år. 
  

Visjon for kommunalområde Oppvekst

Vår visjon er "God oppvekst for alle i Horten kommune." For å nå visjonen har vi følgende målsettinger:

 • Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge
 • Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov
 • Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
 • I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.
 • Alle skoler og barnehager er helsefremmende
   

Kommunalområde oppvekst består av:

 

For å sikre at publikum når oss til rett tid, er det utarbeidet en egen veileder - Vi bryr oss i Horten. Veilederen skal hjelpe innbyggerne til å komme i kontakt med riktig instans, for eksempel hvis man er bekymret for et barn eller en ungdom.

Kontakt

Jan Einar Bruun
Jan Einar Bruun
Kommunalsjef for oppvekst
Tlf: 33085117
Mob: 93234892

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284