God oppvekst for alle

Blimedansen. - Klikk for stort bilde Kommunalområde Oppvekst består av barne- og familietjenesten, barnehager og skoler. Kommunalområdet har ansvar for tjenester til barn og unge fra 0 – 18 år. 
  

Visjon for kommunalområde Oppvekst

Vår visjon er "God oppvekst for alle i Horten kommune." For å nå visjonen har vi følgende målsettinger:

 • Gode samhandlingsarenaer innenfor Oppvekst sikrer samordning av våre tjenester for barn og unge
 • Barnehagene gir et kvalitetsmessig godt tilbud som dekker barn og foresattes behov
 • Barn, unge og deres familier får rett hjelp til rett tid
 • I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.
 • Alle skoler og barnehager er helsefremmende 

Kommunalområde oppvekst består av:

For å sikre at publikum når oss til rett tid, er det utarbeidet en egen veileder - Vi bryr oss i Horten. Veilederen skal hjelpe innbyggerne til å komme i kontakt med riktig instans, for eksempel hvis man er bekymret for et barn eller en ungdom.

Kommunikasjon mellom barnehage eller skole og hjem

Hortenskolen og Hortensbarnehagen bruker appen, Visma foresatt, til kommunikasjon mellom barnehage eller skole og hjem. Bruk Visma for å motta informasjon, og sende meldinger og søknader til skolen.  Les mer her!

Kontakt

Are Karlsen
Kommunalsjef oppvekst
Mob: 91137727

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284