Kommuneplan

Hender som samarbeider. - Klikk for stort bilde

Kommuneplanen for Horten kommune består av en samfunnsdel og en arealdel .  Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for hele den kommunale virksomheten. I tillegg er det laget en egen kommunedelplan for Horten sentrum (sentrumsplanen).

Planene skal revideres i løpet 2021. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for samfunnsutviklingen, hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg de neste 15 årene og overordnede prioriteringer for å nå målene. Samfunnsdelen har fire fokusområder:

 1. Attraktivitet
 2. God oppvekst
 3. Trygghet for innbyggerne
 4. Natur og miljø

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det sal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.

Kommunedelplan Horten sentrum/Sentrumsplanen:

Kommunedelplanen for sentrum er planen for byutviklingen i Horten sentrum. Planen inneholder mål og planer for byutviklingen de neste 15 årene.

Kontakt

Arild Michelsen
Arealplanlegger
Tlf: 94780050

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284