Kommuneplan

 

Kommuneplanen for Horten kommune består av en samfunnsdel og en arealdel .  Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet for hele den kommunale virksomheten. I tillegg er det laget en egen kommunedelplan for Horten sentrum (sentrumsplanen).

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for samfunnsutviklingen, hvordan vi ønsker at kommunen skal utvikle seg de neste 15 årene og overordnede prioriteringer for å nå målene. Samfunnsdelen har fire fokusområder:

 1. Attraktivitet
 2. God oppvekst
 3. Trygghet for innbyggerne
 4. Natur og miljø

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er den overordnede planen for arealene i Horten kommune, hvor det skal bygges boliger, næringsbygg og hvordan vi skal ta vare på natur, miljø og kulturlandskap.

Kommunedelplan Horten sentrum/Sentrumsplanen:

Kommunedelplanen for sentrum er planen for byutviklingen i Horten sentrum. Planen inneholder mål og planer for byutviklingen de neste 15 årene.

Kontakt

Anne Hilde Hole
Planlegger
Tlf: 93622845

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284