Helse og velferd

Hva er viktig for deg plakat - Klikk for stort bilde

Helse og velferd har ansvar for at voksne innbyggere i Horten kommune får nødvendige og forsvarlige helse-, omsorg- og sosialtjenester. 

  I Helse og velferd har vi 5 mål: 

  • Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. 
  • Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet.
  • Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag.
  • Helse og velferd har riktig kompetanse og heltidskultur.
  • Helse og velferd har en lærende og innovativ kultur. 

  Målene står beskrevet i vår strategiplan (PDF, 989 kB) for 2017-2030.

  Helse og velferd

  Hvilke tjenester finnes?

  Les mer om vilkår for helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB) i Horten kommune. 
  Informasjon om dine rettigheter finner du på helsenorge.no. Or in english at foreigners in Norway.

  Har du spørsmål om pasient- og brukerrettigheter kan du ta kontakt med pasient og brukerombudet.

  Vi har et mangfold av tjenester og er delt inn i syv områder med hver sin enhetsleder

  • horten helsehus
  • sykehjem
  • legetjenester
  • voksenhabilitering
  • rus og psykisk helse
  • helse- og boligservice
  • hjemmetjenesten
  Folkehelse

  Vi i Horten (PDF, 2 MB) er en oversikt over folkehelsen i Horten kommune. 

  Kontakt

  Stein Evensen
  Stein Evensen
  Kommunalsjef Helse og velferd
  Mob: 926 26 218
  Sissel Andreassen
  Rådgiver
  Tlf: 33 08 52 64
  Mob: 971 78 807

  Kontakt

  • Horten Kommune
   Postboks 10,
   3191 HORTEN
  • Besøk
   Teatergata 11
   3187 HORTEN
  • Telefon
   33 08 50 00
  • E-post
   postmottak@horten.kommune.no
  • Åpningstider
   Hverdager: 08-15.00
  • Organisasjonsnummer
   964 951 284