Helse og velferd

Klikk for stort bilde

Helse og velferd har ansvar for at voksne innbyggerne i Horten kommune får nødvendige og forsvarlige helse-, omsorg- og sosialtjenester. 

Hvilke tjenester finnes?

Les mer om vilkår for helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB) i Horten kommune. Informasjon om dine rettigheter finner du på helsenorge.no. Or in english at foreigners in Norway.

Har du spørsmål om pasient- og brukerrettigheter kan du ta kontakt med pasient og brukerombudet

Vi har et mangfold av tjenester og er delt inn i syv områder med hver sin enhetsleder

 • horten helsehus
 • sykehjem
 • legetjenester
 • voksenhabilitering
 • rus og psykisk helse
 • helse- og boligservice
 • hjemmetjenesten

 

Strategiplan 2017-2030

Vi har utarbeidet en strategiplan (PDF, 989 kB) for 2017-2030. Der har vi formulert fem mål:

 • Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. 
 • Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet.
 • Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag.
 • Helse og velferd har riktig kompetanse og heltidskultur.
 • Helse og velferd har en lærende og innovativ kultur.

 

Kriseteam

Opplever du en plutselig tragisk hendelse kan du kontakte kriseteamet i Horten kommune. Slike hendelser kan være alvorlige ulykker, selvmord, forsvinninger, livstruende hendelser og lignende. 

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en av våre største samfunns - og kriminalitetsutfordringer. Veiviseren ved vold og overgrep dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Der finner du informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Krisesenteret i Vestfold er et lokalt hjelpetilbud.

Folkehelse 

Vi i Horten (PDF, 2 MB) er en oversikt over folkehelsen i Horten kommune. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stein Evensen
Stein Evensen
Kommunalsjef Helse og velferd
Mob: 926 26 218
Sissel Andreassen
Rådgiver
Tlf: 33 08 52 64
Mob: 971 78 807

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284