Helse og velferd

Helse og velferd har ansvar for at voksne innbyggere i Horten kommune får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. 

Her kan du lese mer om koronaviruset

Hvilke tjenester finnes?

Hvilke tjenester som finnes og vilkår for å motta disse kan du lese i vilkårsdokumentet (PDF, 970 kB)
Informasjon om dine rettigheter finner du på helsenorge.no. Or in english at foreigners in Norway.

Har du spørsmål om pasient- og brukerrettigheter kan du ta kontakt med pasient og brukerombudet.

Medvirkning

Innbyggere har mulighet til å medvirke også når det gjelder tjenesteyting og samfunnsutvikling i Horten kommune.

Brukerutvalget er viktige medspillere i ulike plan- og dialogprosesser.

Brukerutvalget i kommunalområde Helse- og Velferd består av følgende representanter:

SAFO  ved Anne Frogner
HLF Horten ved Ina Wistrøm
Pensjonistforbundet  ved Alv Ratikainen
Kreftforeningen ved Lise Bratli

 

I Helse og velferd har vi 5 mål: 

 • Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. 
 • Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet.
 • Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag.
 • Helse og velferd har riktig kompetanse og heltidskultur.
 • Helse og velferd har en lærende og innovativ kultur. 

Målene står beskrevet i vår Strategiplan (PDF, 4 MB) helse og velferd.

Kvalitetsmeldingen har til hensikt å gi en årlig rapportering om resultater for målsettinger i Strategiplan helse og velferd. 

Kontakt

Stein Evensen
Stein Evensen
Kommunalsjef Helse og velferd
Mob: 926 26 218
Sissel Andreassen
Spesialrådgiver
Mob: 971 78 807

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284