Helse og velferd

Helse og velferd har ansvar for at voksne innbyggere i Horten kommune får nødvendige og forsvarlige helse-, omsorg- og sosialtjenester. 

Klikk for stort bilde

 

Les mer om koronaviruset her.

I Helse og velferd har vi 5 mål: 

 • Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. 
 • Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet.
 • Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag.
 • Helse og velferd har riktig kompetanse og heltidskultur.
 • Helse og velferd har en lærende og innovativ kultur. 

Målene står beskrevet i vår strategiplan (PDF, 989 kB) for 2017-2030.

Helse og velferd

Hvilke tjenester finnes?

Les mer om vilkår for helse- og omsorgstjenester (PDF, 2 MB) i Horten kommune. 
Informasjon om dine rettigheter finner du på helsenorge.no. Or in english at foreigners in Norway.

Har du spørsmål om pasient- og brukerrettigheter kan du ta kontakt med pasient og brukerombudet.

Vi har et mangfold av tjenester og er delt inn i syv områder med hver sin enhetsleder

 • horten helsehus
 • sykehjem
 • legetjenester
 • voksenhabilitering
 • rus og psykisk helse
 • helse- og boligservice
 • hjemmetjenesten
Folkehelse

Vi i Horten (PDF, 2 MB) er en oversikt over folkehelsen i Horten kommune. 

Medvirkning

Horten kommune skal styrke lokaldemokratiet gjennom å gi innbyggerne våre mulighet for deltakelse og innflytelse både når det gjelder tjenesteyting og samfunnsutvikling.

Brukerutvalget er et viktig medvirkningssorgan i ulike plan- og dialogprosesser.

Brukerutvalget i kommunalområde Helse- og Velferd består av følgende representanter:

SAFO  ved Anne Frogner
HLF Horten ved Ina Wistrøm
Pensjonistforbundet  ved Alv Ratikainen
Kreftforeningen ved Lise Bratli

Kontakt

Stein Evensen
Stein Evensen
Kommunalsjef Helse og velferd
Mob: 926 26 218
Sissel Andreassen
Rådgiver
Tlf: 33 08 52 64
Mob: 971 78 807

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284