Helse og velferd

Helse- og omsorgstjenestene vil tilrettelegge og motivere til mestring og samtidig sørge for at innbyggere får nødvendig helse- og omsorgshjelp. Helse og velferd har ansvar for helsehjelpen til deg som er 18 år eller mer. 

Tannhjul med helse - Klikk for stort bilde

 

 

I Helse og velferd har vi 5 mål: 

 • Flest mulig av innbyggerne bor trygt og er i arbeid, utdanning eller annen aktivitet. 
 • Tjenestene medvirker til at tjenestemottakere opplever mestring og trygghet.
 • Tjenestene utformes slik at innbyggerne kan påvirke egen hverdag.
 • Helse og velferd har riktig kompetanse og heltidskultur.
 • Helse og velferd har en lærende og innovativ kultur. 

Målene står beskrevet i vår Strategiplan (PDF, 4 MB) helse og velferd.

Kvalitetsmeldingen har til hensikt å gi en årlig rapportering om resultater for målsettinger i Strategiplan helse og velferd. 

Bekymret

Er du bekymret for helsetilstanden til en person som er syk er det som regel lurt å ta kontakt med fastlege eller andre ansvarlige behandlere. Det er også lurt å snakke med den du er bekymret for. For råd kan du ta kontakt med helse- og boligservice på tlf: 975 50 356

 Her kan du sende inn din bekymring digitalt

Nasjonalt legevaktnummer: 116117
Ved akutt fare for liv eller helse: 113
Ved akutt fare for utøvelse av vold: 112

Kontakt oss

Kontakt oss digitalt 

Kontakt

Stein Evensen
Stein Evensen
Kommunalsjef Helse og velferd
Tlf: 92626218
Sissel Andreassen
Spesialrådgiver
Tlf: 97178807
Kjersti K. Sletterød
Enhetsleder Helse- og boligservice
Tlf: 97550474
Kjersti H. Norheim
Enhetsleder Hjemmetjenesten
Tlf: 95792197
Marianne Ødegaard
Enhetsleder for rus og psykisk helse
Tlf: 95920168
Kristine Fritzø
Enhetsleder Sykehjem
Tlf: 90609782
Niels Kirkhus
Kommuneoverlege
Tlf: 90279120
Eline Frivik
Enhetsleder Voksenhabilitering
Mob: 97550119

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284