Helse og velferd

Kommunalområdet Helse og velferd er ansvarlig for at innbyggere over 18 år får nødvendige og forsvarlige helse, omsorg- og sosialtjenester.

Vi har et mangfold av tjenester og er derfor inndelt i ni områder med hver sin enhetsleder, Horten helsehus, Sykehjem, Legetjenester, Voksenhabilitering, Rus og psykisk helse, Helse- og boligservice og Hjemmetjenesten  - se kontaktinformasjon til høyre.

Hjemmesiden Helsenorge.no har informasjon om innbyggernes rettigheter og kommunens plikter for disse tjenestene. Pasient og brukerombudet kan også hjelpe deg med informasjon om pasientrettigheter.  På helsenorge.no finnes også informasjon på engelsk "Foreigners in Norway".

Kriseteam

Kriseteamet i Horten kommune tilbyr hjelp ved plutselige og tragiske hendelser som rammer enkeltpersoner eller familier. Slike hendelser kan være alvorlige ulykker, selvmord, forsvinninger, livstruende hendelser og lignende. Kriseteamet skal først og fremst bistå utenfor ordinær åpningstid og være til hjelp frem til det ordinære hjelpeapparatet kan overta.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner er en av våre største samfunns - og kriminalitetsutfordringer. Veiviseren ved vold og overgrep dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Der finner du informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Krisesenteret i Vestfold er et lokalt hjelpetilbud.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stein Evensen
Stein Evensen
Kommunalsjef Helse og velferd
Mob: 926 26 218
Sissel Andreassen
Rådgiver
Tlf: 33 08 52 64
Mob: 971 78 807

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284