Næringsutvikling i Horten

 

Næringssjef Karl Jørgen Tofte er ansvarlig for arbeidet med næringsutvikling i Horten kommune.  Målsettinger, strategier og tiltak er beskrevet i Strategisk Næringsplan (PDF, 4 MB)for perioden 2015-2020.

Arbeidet med næringsutvikling skjer i tett samarbeid med Horten NæringsforumVisit Horten, HortenLove-foreningen enkeltbedrifter og andre offentlige og private institusjoner som Universitetet i Sørøst-Norge, Horten videregående skole, NAV, Jobbintro, NHO Vestfold og Telemark, andre kommuner i regionen og Vestfold og Telemark Fylkeskommune Hovedfokus er på følgende oppgaver:

 • Bedriftsbesøk, kontaktmøter og dialog med næringslivets representanter og organisasjoner for å sikre et godt samarbeid mellom næringsliv og kommune
 • Arrangere næringsfrokoster og andre møteplasser i samarbeid med Horten Næringsforum
 • START i Vestfold tilbud om gratis rådgivning, kurs og nettverksbygging til personer som ønsker å etablere en ny bedrift
 • Kontaktmøter og dialog med ledelse og studentorganisasjoner ved Campus Vestfold/Universitetet i Sørøst-Norge
 • Regional næringsutvikling i samarbeid med andre kommuner, Vestfold og Telemark Fylkeskommune og NHO
 • Prosjekter og tiltak som bidrar til å øke attraktiviteten til Horten kommune som et godt sted å besøke, etablere seg, bo og leve

Kontakt

Karl Jørgen Tofte
Karl Jørgen Tofte
Næringssjef
Mob: 97585864

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284