Utvikling av Indre Havneby

Områdeplan for indre havneby ble vedtatt i 2013, planen legger til rette for en ny bydel tett på dagens sentrum.   

Plandokumenter for indre havneby: 

Plankart (PDF, 4 MB)
A. Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser (PDF, 11 MB)
B. Konsekvensutredning og ROS-analyse (PDF, 11 MB)
C. Kvalitets- og gjennomføringsstrategi (PDF, 17 MB) 
D Grønnstrukturplan, gatebruksplan og teknisk plan (PDF, 7 MB)

Grønnstrukturplan, gatebruksplan og teknisk plan ble vedtatt i kommunestyret i følgende saker:
KOM-151/16 Vedtak:

1. Plan for teknisk infrastruktur vedtas slik den foreligger.

2. Administrasjonen gis fullmakt til å kunne gjøre endringer i planen dersom dette viser seg nødvendig.

KOM-154/16 Vedtak:

Forslag til gatebruk og grønnstrukturplan vedtas slik de foreligger i henhold til § 4 i bestemmelser og retningslinjer for områdereguleringsplan for Indre Havneby, vedtatt 13.05.2013.

Det forutsettes at det sikres en tidlig og helhetlig utvikling av kystparken i hele Indre Havneby samt av kyststien som offentlig ferdselsåre.

 

Nye veinavn - Indre Havneby

 

Kommunestyret har gitt navn til fem nye veier ved Indre havn.

Vedtaket om de nye navnene ble gjort av kommunestyret 19. juni 2018. Veiene har fått følgende navn:

Rolv Wesenlunds vei

Rolv Helge Wesenlund (1936 - 2013). Komiker, skuespiller, musiker og samfunnsdebattant fra Horten. Kanskje mest kjent for figuren Marve Fleksnes og for tittelrollen i Bør Børson-filmene. Mottok en lang rekke priser for sitt virke, blant annet Leif Justers ærespris, Amandaprisens ærespris, hedersprisen under Komiprisen, og ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Æresborger av Horten.

Åsta Hjelms vei

Gerd Åsta Hjelm Arnesen (1919 - 2003). Komponist og tekstforfatter fra Horten som blant annet skrev en rekke av Lille Grethes mest kjente sanger. Ble utnevnt til æresborger i 1997.

Marie Høegs vei

Marie Høeg (1866-1949). Fotograf og kvinnesaksforkjemper som blant annet etablerte Berg & Høeg Fotoatelier i Horten og sto bak opprettelsen av Den selskabelige Diskussionsforening. Kjempet for likestilling og kvinnelig stemmerett.

Alf Bredas vei

Alf Breda var en av Hortens fremste lokalhistorikere, og brukte store deler av sitt liv på å fortelle og bevare Hortens historie. Gjennom kåserier, CDer, radio, artikler og 

historieformidling viste han seg som en fremragende formidler. Han var også en av pådriverne for å få etablert lokalhistorisk senter i 2004.

Jørgen Kosmo

Jørgen Kosmo (1947 - 2017). Kosmo var utdannet tømrer; men det var som politiker han skulle sette sitt preg både lokalt og nasjonalt. I ti år satt han I bystyret I Horten, to av dem som ordfører, før han ble innvalgt på Stortinget I 1985. Han var både forsvarsminister (1993 til 1997) og arbeids- og administrasjonsminister (2000 til 2001). I perioden  2001 til 2005 var han stortingspresident. Senere ble han både Fylkesmann og leder av Riksrevisjonen. Jørgen Kosmo mottok i 2005 storkors av St. Olavs Orden.

Kart over veier i Indre Havneby finner du ved å følge linken (DOCX, 601 kB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284