Sykkelbyen Horten

En syklist som sykler langs Storgata i Horten. - Klikk for stort bilde

 I februar 2016 ble det vedtatt at Horten kommune skal bli sykkelby. Det betyr mer fokus på sykkel i Horten! 7. april 2016 ble trepartsavtalen mellom kommunen, Vestfold fylkeskommune og Statens vegvesen signert. Avtalen strekker seg fra 2016 til 2020 med mulighet for forlengelse.

Sykkelbyavtalen vil styrke samarbeidet mellom de tre store aktørene innenfor sykkelsatsningen i Horten kommune. Formålet med avtalen er å etablere et felles grunnlag og mål for partenes videre arbeid med sykkelbyen Horten.

Mer om sykkelbyavtalen

Avtalen legger opp til at partene skal bidra med ressurser og kompetanse fra egen organisasjon i arbeidet, og at samarbeidet skal arbeide for en langsiktig finansiering av satsningen på økt sykkelbruk.

Hovedmål for avtalen er å øke sykkelbruken i Horten med 25 % innen 2020.
Delmål:
- Innbyggerne i sykkelbyen skal etter eget utsagn oppleve det mer attraktivt å sykle.
- Flere daglige reiser, til jobb, skole og fritidsaktiviteter, skal tas med sykkel.
- Antall alvorlige sykkelulykker ikke skal øke når sykkelbruken øker.

Horten kommune får også større mulighet for tildeling av tilskudd til økt sykkelbruk nå som kommunen har inngått sykkelbyavtale.

Logo for Sykkelbyen Horten - Klikk for stort bilde

 

 

 

EL-sykkelen

Elsykkel er et godt alternativ for de som ønsker å sykle for eksempel til jobb men som ikke vil slite seg ut. En kommer også lenger på kortere tid når en bruker elsykkel. Er du nysgjerrig på fordelene med elsykkel? Statens Vegvesen har laget et informasjonsskriv om elsykkel (PDF, 209 kB)og helsefordelene ved hverdagsaktivitet.

Kommunedelplan for sykkel

Horten kommune har også en kommunedelplan for sykkel. Den er utarbeidet i samarbeid med Vegvesenet, og vedtatt i 2012. Planen jobber for å øke andelen syklende og å utvikle et helhetlig sykkelveinett i kommunen.

Kommunedelplan for sykkel (PDF, 10 MB) med tegningshefte (PDF, 9 MB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284