Den kulturelle skolesekken

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som ble innført i Horten kommune i 2003. DKS skal sikre et profesjonelt kulturtilbud til elever i grunnskolen, gi elevene opplevelser innenfor kunst- og kulturuttrykk av alle slag og være en helhetlig del av skolens læringsmål.

Den kulturelle skolesekkens verdigrunnlag er å gi elevene spennende og inspirerende møter med kunstnere samt være kulturelt bevisstgjørende. Det sammensatte og komplekse tilbudet skal ha høy kvalitet og være mangfoldig. Ordningen er et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune, Horten kommune og kommunens 10 skoler. Ordningen finansieres gjennom tippemidler og egne midler. Hvert skoleår får 3000 elever i Horten kommune oppleve 150 forestillinger fordelt på 20 produksjoner innenfor temaene musikk, scenekunst (teater/dans), skulptur, film, litteratur, arkitektur, museumsbesøk og kulturarv.

Mer informasjon om Den kulturelle skolesekken.

Kontakt

Solfrid Sakkariassen
Mob: 46935955

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284