Mandatfordeling i kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ og har all myndighet som ikke er delegert til andre utvalg. Kommunestyret består av 41 representanter. Christina Bratli (AP) er ordfører og Eddy Robertsen (V) er varaordfører i Horten.

Kommunestyrets møteplan.

Klikk på partinavnet for å se hvem som er representanter i kommunestyret i de ulike politiske partiene, samt hvilke råd og utvalg representantene i kommunestyret er medlem av.

Artikkelliste

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284