Kulturskolen - en arena for god opplæring og spennende opplevelser

Jenter som danser på en scene - Klikk for stort bilde

Horten kulturskole er et kommunalt tilbud om opplæring, utfoldelse og opplevelse innen de estetiske fagområdene. Målgruppe er barn og unge 0 – 19 år bosatt i Horten kommune.

Horten kulturskole tar ferie fra mandag 4. juli,  og er på plass igjen fra mandag 8. august. Hvis du ønsker kontakt med oss, send en e-post til kulturskolen@horten.kommune.no så svarer vi så fort vi får anledning.  
 
Kulturskolen legger til rette for å utvikle elevenes kunstneriske og skapende evner ut fra det enkelte barns forutsetninger og tilbyr undervisning i sang og en rekke instrumenter, samt i dans og visuell kunst. Mer informasjon om de ulike tilbudene finner du i kulturskolens egen søknadsportal.

Kulturskolen administrerer dirigentordningen for de fem skolekorpsene i kommunen, og arrangerer Midgardkonkurransen – en nasjonal konkurranse for unge utøvere innen klassisk musikk.

Hvor er vi?

Kulturskolen er tilbake i ferdig renovert bygg (rød) i Storgata 37.

Lovhjemmel

Opplæringsloven § 13-6 sier noe om at det skal være et et musikk- og kulturskoletilbud i alle kommuner.  «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet elles».

Horten kulturskole er organisert i kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling.

Kontakt

Horten Kulturskole
Tlf: 33085739

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284