Kommunedelplan for Horten sentrum - Sentrumsplanen

 

 

Målet med sentrumsplanen er å skape en mer levende by. Et sentralt spørsmål i utvikling av Horten er hvordan kan vi opprettholde en kompakt sentrumskjerne og øke folketettheten. Vi skal legge til rette for flere boliger i sentrum, samtidig skal byen bli mer attraktiv slik at vi tiltrekker oss flere folk og virksomheter. Mer folk vil gi det beste grunnlaget for økt aktivitet og handel.

Kommunedelplan for Horten sentrum ble revidert i 2022. Hensikten med revideringen var begrenset til temaene kulturmiljø, byrom og parkering. Det har blitt utarbeidet kunnskapsgrunnlag for disse temaene, og disse har blitt brukt til å oppdatere føringer og strategier for videre utvikling av sentrumsområdet.

Horten sentrum skal utvikles videre som kommunens urbane tyngdepunkt. Formålet med planen er å styrke og utvikle Horten sentrum som en attraktiv by å bo i, besøke og drive næring i.

Planen ble vedtatt i Kommunestyret 13.06.2022 (Saksfremlegg)

Sentrumsplanens hoveddokumenter:

 

Underlag og rapporter:

 

Underlag og rapporter fra revidering i 2015:
Mål og strategier (2014) (PDF, 9 MB)
Skilt og reklameinnretninger (PDF, 57 kB)
Estetisk veileder  (PDF, 4 MB)
Byutviklingsanalyse Sjøfront øst (PDF, 21 MB)

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284