Om kommunen

Horten havn og sjøsiden senter. - Klikk for stort bilde

Horten kommune er delt inn i seks ulike kommunalområder og Kommunedirektør Ragnar Sundklakk er den øverst administrative lederen for virksomheten. Kommunedirektøren leder den daglige driften på oppdrag for det folkevalgte kommunestyret. Ordføreren i Horten heter Are Karlsen.

Kommunalområde Administrasjon

Kommunalområde Administrasjon består av økonomiseksjonen, HR-seksjonen, Kommunikasjon og Service, Dokument-seksjonen, IT-seksjonen og skatteseksjonen. Administrasjonens jobb er å yte bistand til de andre kommunalområdene slik at tjenestene i kommunene blir best mulig. Kommunalområde har også ansvar for beredskap og informasjonssikkerhet.

Kommunalområde Teknisk

Kommunalområde Teknisk består av parkeringstjenesten, vann og avløpstjenesten, vei og trafikk, kommunalteknisk planavdeling, og drift og vedlikehold.

Kommunalområde Helse og Velferd

Kommunalområde Helse og Velferd består av legevakt og legetjenester, sykehjem, hjemmetjeneste, rus og psykisk helse, aktivitetssenter, helseservice og koordinerende enhet.

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling består av plan og utbyggingstjenester, næring, landbrukskontoret, kommuneutvikling og kultur.

Kommunalområde Oppvekst

Kommunalområde Oppvekst består av barn og familietjenesten; familiehuset, barnevern og helsetjenesten for barn og unge, skoler og barnehager.

Kommunalområde Horten Havnevesen

Horten Havnevesen er et eget kommunalområde som står for driften av Hortens havner.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284