Om kommunen

 

Horten kommune er delt inn i syv ulike kommunalområder og Kommunedirektør Finn-Øyvind Langfjell er den øverst administrative lederen for virksomheten. Kommunedirektøren leder den daglige driften på oppdrag for det folkevalgte kommunestyret. Ordføreren i Horten heter Christina Bratli.

Kommunalområde Administrasjon 

Kommunalområde Administrasjon består av økonomiseksjonen, HR-seksjonen, Kommunikasjon og Service, Dokument-seksjonen og IT-seksjonen. Administrasjonens jobb er å yte bistand til de andre kommunalområdene slik at tjenestene i kommunene blir best mulig. Kommunalområde har også ansvar for beredskap og informasjonssikkerhet. 

Kommunalområde Teknisk 

Kommunalområde Teknisk består av parkeringstjenesten, vann og avløpstjenesten, vei og trafikk, kommunalteknisk planavdeling, og drift og vedlikehold. 

Kommunalområde Helse og Velferd 

Kommunalområde Helse og Velferd består av legevakt og legetjenester, sykehjem, hjemmetjeneste, rus og psykisk helse, aktivitetssenter, helseservice og koordinerende enhet. 

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling 

Kommunalområde Kultur og samfunnsutvikling  består av plan og utbyggingstjenester, næring, landbrukskontoret, kommuneutvikling og kultur. 

Kommunalområde Oppvekst 

Kommunalområde Oppvekst består av barn og familietjenesten; familiehuset, barnevern og helsetjenesten for barn og unge, skoler og barnehager. 

Kommunalområde Horten Havnevesen 

Horten Havnevesen er et eget kommunalområde som står for driften av Hortens havner. 

Kommunalområde NAV Horten

Kommunalområde NAV Horten er et eget kommunalområde som leverer tjenester på vegne av Arbeids- og velferdsetaten og Horten kommune til kommunens innbyggere. Hovedoppgavene er å bistå personer ut i arbeid og ivareta den enkeltes økonomiske rettigheter gjennom de ulike ordningene som NAV forvalter. 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284