Vei

  

Horten kommunes veinett består av ca.:

 • 140 km veier
 • 10 km med gang- og sykkelveier
 • 42 km fortau 

Kommunen har i tillegg ca. 33 km fylkesvei, 35 km riksvei og 5 km europavei som eies og driftes av Statens Vegvesen.

Planenhet

Kommunalteknisk planenhet forvalter og eier de kommunale veiene. Enheten mottar henvendelser og søknader om utbygging og endring av vei, blant annet avkjøringstillatelser og byggegrense mot vei, bygging av vei, trafikksikkerhet, arbeidsvarsling, bruk av offentlige arealer og veilys (PDF, 80 kB).

Driftsenhet

Kommunalteknisk driftsenhet drifter og vedlikeholder kommunale veier.

For å gi tilbakemelding om skader på vei eller veivedlikehold, bruk innbyggerportalen "Varsling og Fei" eller kontakt driftsleder (kl. 07:00 - 15:00). 

Skader og feil på fylkes- og riksvei kan meldes til veitrafikksentralen på tlf 175.

Forhold som ikke kan vente til neste virkedag meldes på vakttelefonen tlf 975 50 200.

 

 

Kontakt

Jon-Erik Hansen
Driftsleder vei, vann og avløp
Mob: 97550155
Thomas Kirkhus
Enhetsleder kommunalteknisk planavdeling
Mob: 45273707

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284