Samfunnssikkerhet og beredskap

Hva gjør vi dersom krisen oppstår? På denne siden finner du planer og organisering, samt annen nyttig informasjon om kriseberedskap.

I Horten kommune skal samfunnssikkerhet være tydelig i all kommunal planlegging. Vi har planer for å sikre alle innbyggerne våre - også når krisen oppstår.

Hva er en krise?

Krise stammer fra det greske «krisis» og oversettes med plutselig forandring, avgjørende vending eller skjebnesvanger forstyrrelse. En hendelse som ikke kan håndteres innenfor den daglige drift og av en enkelt person kan med andre ord kalles en krise.

Kriseledelse

Dersom det oppstår en krise i Horten kommune er det kommunedirektøren som etablerer kriseledelse. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media.

Kriseledelse kan etableres når en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen, at hendelsen krever tiltak fra flere kommunalområder eller at hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov. 

Følgende er faste medlemmer av kommunens kriseledelse: Ordfører, administrasjonssjef, beredsskapssjef, kommuneoverlege og kommunikasjonsansvarlig. Avhengig av den aktuelle situasjonen, forsterkes kriseledelsen av berørte kommunalsjefer, og/eller andre fagpersoner etter administrasjonssjefens avgjørelse.

Psykososialt kriseteam

Dersom en krise rammer enkeltpersoner eller mindre grupper, kan psykososialt kriseteam kontaktes. Hendelsene vil være kriser for de involverte, men som ikke ikke kriseledelse for kommunen. Eksempler kan være ulykkesdødsfall, selvmord, vold eller lignende. Psykososialt kriseteam nås via Horten legevakt.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284