Samfunnssikkerhet og beredskap

Hva gjør vi dersom krisen oppstår? På denne siden finner du planer og organisering, samt annen nyttig informasjon om kriseberedskap.

I Horten kommune skal samfunnssikkerhet være tydelig i all kommunal planlegging. Vi har planer for å sikre alle innbyggerne våre - også når krisen oppstår.  

 

Kriseledelse

Dersom det oppstår en krise i Horten kommune er det kommunedirektøren som etablerer kriseledelse. Ordføreren har det overordnede ansvaret for samfunnskontakt og kontakt med media.

Kriseledelse kan etableres når en hendelse vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen, at hendelsen krever tiltak fra flere kommunalområder eller at hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov. 

Følgende er faste medlemmer av kommunens kriseledelse:

 • Ordfører
 • Administrasjonssjef
 • Beredsskapssjef
 • Kommuneoverlege
 • Kommunikasjonsansvarlig 

Avhengig av den aktuelle situasjonen, forsterkes kriseledelsen av berørte kommunalsjefer, og/eller andre fagpersoner etter administrasjonssjefens avgjørelse.

Psykososialt kriseteam

Dersom en krise rammer enkeltpersoner eller mindre grupper, kan psykososialt kriseteam kontaktes. Hendelsene vil være kriser for de involverte, men som ikke ikke kriseledelse for kommunen. Eksempler kan være ulykkesdødsfall, selvmord, vold eller lignende. Psykososialt kriseteam nås via Horten legevakt.

Planverk og analyser

Horten kommune plikter å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vår kommunegrense.

Gå til planverk og analyser

Beredskapsplan

Generell beredskapsplan for Horten kommune angir hovedprinsippene for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunen.

Generell beredskapsplan for Horten kommune (PDF, 543 kB)

 

Aktuelle lenker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB.NO

Sikker hverdag - samleside for egenberedskap

Sikker hverdag.no

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - om cybersikkerhet

NSM.NO

Regjeringens nettsider - med egne sider knyttet til invasjonen av Ukraina

Regjeringen.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284