Samfunnssikkerhet og beredskap

Hva gjør vi dersom krisen oppstår? På denne siden finner du planer og organisering, samt annen nyttig informasjon om kriseberedskap.

I Horten kommune skal samfunnssikkerhet være tydelig i all kommunal planlegging. Vi har planer for å sikre alle innbyggerne våre - også når krisen oppstår.  

 

 

Aktuelle lenker

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

DSB.NO

Sikker hverdag - samleside for egenberedskap

Sikker hverdag.no

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet - om cybersikkerhet

NSM.NO

Regjeringens nettsider - med egne sider knyttet til invasjonen av Ukraina

Regjeringen.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284