Byggeprosjekter i Horten kommune

Horten by i soloppgangslys. - Klikk for stort bildeHorten by i soloppgangslys.

 

 

Vi har flere ulike prosjekter på gang i Horten kommune fra nybygg, utbygging, eiendomsutvikling til miljøprosjekter. Vi har organisert dette arbeidet i en egen prosjektavdeling. Kommuneplanen er grunnlagsdokumentet for kommuneutviklingen og byutviklingen i Horten.

Prosjektavdelingen

Avdelingen har i dag 8 ansatte prosjektledere. Avdelingen gjennomfører alt fra små til store prosjekt, i tillegg har avdelingen en egen ingeniør som jobber med utviklingsprosjekt. Avdelingen skal sikre at prosjekter som gjennomføres i Horten kommune er underlagt god planlegging, økonomikontroll, gjennomføring, styring og dokumentasjon.

De siste årene har avdelingen gjennomført flere store prosjekt:

 • Idrettshallen i Lystlunden (2020)
 • Rehabilitering av Sentrum skole (1. halvår 2020)
 • Nytt bygg Åsgården skole (2013)
 • Granly skole (2017)
 • Natursenteret (2017)
 • Bjørnestien barnehage (2017)
 • Biogassanlegg (Public fyllestasjon - 2018)
 • Kulturkvartalet (2020)
 • Nye omsorgsboliger i Åsgårdstrand (2021)
 • Nytt tak på Holtan ungdomsskole (2020)
 • Broen over kanalen på Karljohansvern (2020)
 • Undervarme Lystlunden (2021)
 • Ombygging av Tua (2022)
 • Ny Fagerheim skole (pågår)
 • Renovering Nordskogen skole (pågår)

Ansvar

 • Byggeprosjekter (nybygg, rehabilitering og renovering)
 • Anleggsprosjekter
 • Infrastrukturprosjekt
 • Overordnet oppfølgingsansvar
  (økonomi og fremdrift for alle investeringsprosjekter i kommunalområde Teknisk)
   

Planlagte prosjekter

Vi jobber med flere spennende prosjekter som er vedtatt politisk. Vi skal både bygge nytt og fornye eldre bygg og bygge ny infrastruktur:

 • Solfangere / fornybare energikilder - demonstratorbolig
 • Allaktivitetshus og barnehage i Åsgårdstrand
 • Nytt tak på Orerønningen ungdomsskole
 • Ludvig Løvaasgate til dagsenter
 • Regulering av nullutslippsområde, Skoppum
 • Nytt kommunalt driftsanlegg
 • Omsorgsboliger Bekkegata
 • Lillås skole – rehabilitering gymsal
 • Gannestad – ombygging til omsorgsboliger

Kontakt

Øyvind Lindeberg
Prosjektsjef
Mob: 45605690

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284