Byggeprosjekter i Horten kommune

Horten by i soloppgangslys. - Klikk for stort bilde

Vi har flere ulike prosjekter på gang i Horten kommune fra nybygg, utbygging, eiendomsutvikling til miljøprosjekter. Vi har organisert dette arbeidet i en egen prosjektavdeling. Kommuneplanen er grunnlagsdokumentet for kommuneutviklingen og byutviklingen i Horten.

Prosjektavdelingen

Avdelingen har i dag 7 ansatte prosjektledere. Avdelingen gjennomfører alt fra små til store prosjekt, i tillegg har avdelingen en egen ingeniør som jobber med utviklingsprosjekt. Avdelingen skal sikre at prosjekter som gjennomføres i Horten kommune er underlagt god planlegging, økonomikontroll, gjennomføring, styring og dokumentasjon.

De siste årene har avdelingen gjennomført flere store prosjekt:

 • Sentrum skole
 • Åsgården skole
 • Granly skole
 • Natursenteret
 • Bjørnestien barnehage
 • Biogassanlegg (Public fyllestasjon)

Ansvar

 • Byggeprosjekter (nybygg, rehabilitering, renovering)
 • Anleggsprosjekter
 • Infrastrukturprosjekt
 • Overordnet oppfølgingsansvar
  (økonomi og fremdrift for alle investeringsprosjekter i kommunalområde Teknisk)
   

Planlagte prosjekt

Vi jobber med flere spennende prosjekter. Vi skal både bygge nytt og fornye eldre bygg og bygge ny infrastruktur:

 • Ny idrettshall i Lystlunden
 • Ny Indre havneby barnehage
 • Nye omsorgsboliger
 • Solfangere / fornybare energikilder
 • Renovering barnehager i Åsgårdstrand
 • Renovering av Kulturkvartalet 37
 • Renovering Nordskogen skole
 • Renovering Fagerheim skole

Kontakt

Øyvind Lindeberg
Prosjektsjef
Mob: 45605690

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284