Hvordan søker jeg?

Nærmere orientering om hvordan du søker kan du finne på direktoratets hjemmeside

Her finner du en sjekkliste for hvordan du går frem:

 1. Skriv ut situasjonskart og tegn byggetiltaket, målsatt og målriktig, inn på dette kartet.
 2. Bestille naboliste fra kommunen.
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema, skjema 5154, 5155, 5156. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 • Søknadsskjema (5153) utfylt og underskrevet 
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. Krav til situasjonsplan (PDF, 124 kB)
 • Tegninger av tiltaket, plan, snitt og fasader i målestokk 1:100. Krav til tegningsgrunnlag. Tegningene må være målsatt og målriktig. Ved tilbygg skal også eksisterende fasader og plan fremkomme.
 • Tegninger som viser sist godkjente situasjon (eksisterende tegninger) må vedlegges. Er det forskjell mellom faktisk situasjon og sist godkjent situasjon må det redegjøres for dette.

     5. Når tiltaket er ferdig utført må man søke om ferdigattest.

 

Søknaden kan sendes pr post til:

Horten kommune, postboks 10, 3191 Horten

eller pr epost til:

postmottak@horten.kommune.no

 

For større eller mer komplekse saker, kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse . Gebyr for forhåndskonferanse - se gebyrregulativet. (PDF, 763 kB)

 

 

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284