Testarena Horten – åpen testarena for utvikling av autonome maritime løsninger

Norge og teknologimiljøet i Horten, med Forsvarets Forskningsinstitutt og Kongsberg Maritime i spissen, har vært et foregangsland innen maritim autonom teknologi. Det er derfor helt naturlig at Horten har en komplett åpen autonom maritim testarena - «Testarena Horten».

I Testarena Horten kan bedrifter, studenter og forskere få tilgang til all nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste ut alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip, assistert og praktisk tilrettelagt av Universitetet i Sørøst-Norge i tett samarbeid med ledende norsk industri.

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson for Testarena Horten v/ USN: 
Jon Herman Ulvensøen
E-post: jon.h.ulvensoen@usn.no
Telefonnummer: 35 57 50 84 
Se Ulvensøens kontaktkort på usn.no for mer informasjon.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284