Områderegulering for Campus Vestfold og Borre

Oversiktsbilde over Campus Vestfold

 Horten kommune er i gang med å utarbeide områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Arbeidet er forankret i kommunens planstrategi . Kommuneplanens arealdel gir rammer for arbeidet.

Planstatus

I februar 2020 fastsatte Horten kommune planprogram (PDF, 2 MB) for områderegulering for Campus Vestfold og Borre, også kalt Campusplanen. Kommunen jobber med å utarbeide et planforslag. 

Formålet med planen er å:

 • Legge til rette for utvikling av Campus Vestfold med nærings- og boligareal
 • Bedre områdets tilgjengelighet gjennom å legge til rette for ny vegløsning fra RV19.

Kommunestyret behandlet sak om videre planarbeid 28. mars 2023. 

Du finner informasjon om saksbehandlingsstatus her (kartportalen).

 

Digital presentasjon av Campusplanen (2020)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284