VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

  Klikk for stort bilde 

Velkommen til skolestart 2020

Slik smittesituasjonen er i Norge nå, planlegger skolene for samme organisering av skoledagen som i juni. Det betyr skoletilbud til alle elever hver dag, men økt fokus på renhold, hygiene og å begrense antall kontaktpunkter per elev og voksen.  

Skolene vil derfor omorganisere noe på timeplanen slik at ikke alle elever har friminutt samtidig. Uteskole med pedagogisk innhold vil benyttes for å redusere kontakten mellom ulike klasser. Fremdeles gjelder følgende smitteverntiltak:

Barneskole (1.-7. trinn):

1) Ingen syke skal møte på skolen, bli hjemme til du har god allmenntilstand

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser

– Trinnvis organisering av SFO. 

– Unngå trengsel og store samlinger

– Ha egne områder i skolegården for ulike klasser i friminutt

 

Ungdomsskole:

1) Ingen syke skal møte på skolen, bli hjemme til du har god allmenntilstand

2) God hygiene

3) Kontaktreduserende tiltak:

– Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)

– Hele skoleklasser kan være sammen

– Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

– Unngå trengsel og store samlinger

– Holde avstand i friminutt

Regjeringen fraråder bruk av kollektivtrafikk. Skoleskyss og busser går som normalt, men elever anbefales å gå eller sykle til skolen dersom det er mulig. 

Trygg skolehverdag for alle

Regjeringen har lagt frem et trafikklysmodell som gir føringer for hvilke smitteverntiltak skolen skal gjennomføre. Vi er nå på gult nivå. Regjeringen har bedt skolene planlegge for gult nivå også ved skolestart i august. På gult nivå er det skole hver dag.

For at skolehverdagen skal bli trygg for elever og ansatte, vil skolene følge Veileder om smittevern som er utarbeidet av myndighetene. De viktigste tiltakene er fremdeles:

 1. ingen syke skal møte på skolen, bli hjemme til du har god allmenntilstand
 2. god hygiene
 3. redusert kontakt mellom personer (holde avstand til hverandre)

På skolen vil elevene få god opplæring i smittevern. Skolene vil være organisert i henhold til anbefalinger i veilederne som gjelder for henholdsvis barnetrinn og ungdomstrinn.

Det er viktig at foresatte og skolen samarbeider godt for å ivareta smittevernet:

 • Elevene vasker hendene før de går på skolen
 • Leker tas ikke med på skolen
 • Mobiltelefoner er en stor smittekilde og benyttes ikke skoletiden. Den kan gjerne ligge hjemme
 • Ta med matpakke. Elevene kan ikke gå på butikken i skoletiden. Kantiner er stengt.
 • Elevens PC og øvrig utstyr er personlig og skal ikke benyttes av andre.
 • PC og lader tas med på skolen. Skolen vil sørge for at elever rengjør PCen sin.
 • Elever oppfordres til å gå eller sykle til skolen! Unngå bruk av kollektivtrafikk eller skoleskyss så sant det er mulig.
   

Handlingsplan for Hortenskolen

Horten kommune har vedtatt en Handlingsplan for Hortenskolen (DOCX, 91 kB). Planen beskriver blant annet hvilke fokusområder og mål vi har for skolen i vår kommune.  

Vår visjon er:
Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 

Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen - LK 2020
   

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv
 

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring


Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.
 

Endring av høstferien fra 2020

Høstferien er flyttet til uke 41 fra og med høsten 2020. 

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 911 02 582
Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 40 87 92 93
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 88
Mob: 975 54 590

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284