HORTENSKOLEN

Elever i barneskolen - Klikk for stort bilde

 

Velkommen til  Hortenskolen!

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring

 

Vår visjon er:


Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 


Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen  

 

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv

 

På skolen skal elevene ha det bra. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen.  

 

Skooler

Skolene sender ut alle informasjon til foresatte via Skooler, blant annet ukeplaner. Foresatte til barn i Hortenskolen kan logge seg på Skooler. Det letteste er å bruke appen Foresatt på din smarttelefon. Skooler har også en nettportal for foresatte.

Øverst på denne siden finner du en link som tar deg til vår informasjonsside om Skooler og IKT. Der finner du brukerveiledninger og svar på spørsmål omkring Skooler.  

 

Læringsmiljøundersøkelsen Spekter i Hortenskolen

Hortenskolen har stoppet bruken av Spekter. Hensikten med Spekter er å kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter er utviklet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Datatilsynet vurderer at behandlingen av personopplysninger i Spekter i er strid med personopplysningsloven.

Hortenskolen stoppet umiddelbart bruken av Spekter da kommunen ble kjent med dette. Det er et fåtall klasser som har gjennomført Spekter og Hortenskolen jobber nå med å slette all innsamlet data. Foresatte til elever i klasser der Spekter er gjennomført, vil i nær fremtid få informasjon fra skolen.

 

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 911 02 582
Kathrine Egeland
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 97550312
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 88
Mob: 975 54 590

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284