VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

Videre stenging av skoler i Horten

Regjeringen har besluttet at alle skoler fortsatt skal være stengt til over påske for å stoppe spredningen av koronaviruset. Ny informasjon er varslet 8.april. Årets eksamen for 10.klasse er avlyst. 

Elevene har rett til å få opplæring, og Hortenskolen legger til rette for dette på PC og Ipad. Teams er skolens og elevenes felles plattform. Det er utarbeidet egne retningslinjer for bruk av chat i Teams. Denne er sendt ut fra skolene. I Teams foregår all kommunikasjon mellom elev og lærer. Skooler benyttes til informasjon til foresatte. Alle foresatte må benytte Skooler, enten som app eller nettportalen. Se eget menypunkt for mer informasjon om Skooler.

Barn under 12 år som har to foresatte i samfunnskritiske funksjoner (for eksempel helsepersonell og ansatte innen transportsektoren, se fullstendig 15-punkts liste på helsedirektoratet.no), får tilbud om undervisning på sin skole. Vi ber om at de elevene som er omfattet av dette, kontakter skolen.

Det samme gjelder alle elever i grunnskolen med særskilte omsorgsbehov som ikke kan ivaretas hjemme når skolen er stengt. Rektor har løpende dialog med foresatte til disse elevene.

Tiltakene er iverksatt for å stoppe spredningen. Vi oppfordrer derfor foresatte til varsomhet når det gjelder å samle flere barn og ungdom på samme sted både i skoletiden og på fritiden.

Mer informasjon om stenging av skoler og barnehager (DOCX, 66 kB) i Horten finner du her.

Informasjon på flere språk finner du her.

Handlingsplan for Hortenskolen

Horten kommune har vedtatt en Handlingsplan for Hortenskolen (DOCX, 91 kB). Planen beskriver blant annet hvilke fokusområder og mål vi har for skolen i vår kommune.  

Vår visjon er:
Hortenskolen ”Best i Vestfold  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle" 

Fokusområder 2019 - 2022:

 • Trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Vurdering for læring
 • Fagfornyelsen - LK 2020  

 

Hovedmål 1:

Hortenskolen gir opplæring som fremmer medborgerskap, muligheter til utdanning, yrke og samfunnsdeltakelse

Hovedmål 2:

Hortenskolen fremmer folkehelse og livsmestring

Hovedmål 3:

Hortenskolen gir alle et trygt og inkluderende skolemiljø

Hovedmål 4:

I Hortenskolen lærer alle om bærekraftig utvikling i et lokalt, nasjonalt og globale perspektiv

 

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring

 

Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.

Endring av høstferien fra 2020

Høstferien er flyttet til uke 41 fra og med høsten 2020. 

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 911 02 582
Kathrine Egeland
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 40 87 92 93
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 88
Mob: 975 54 590

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284