VELKOMMEN TIL HORTENSKOLEN

Førsteklassing neste skoleår?

Da skal du ha fått brev fra oss med informasjon om hvilken skole barnet skal gå på, og om andre ting du kanskje lurer på omkring skolestart. Hvis du ikke har hørt fra oss, så ber vi deg om å ta kontakt med Horten kommune. 

Kommunestyret vedtok 24.april at Lillås skole skal bestå. Det er derfor sendt ut brev til skolestartere som er berørte av dette vedtaket, om ny skoleplass. 

Les mer om skolestart for barn født i 2018.

Åttendeklassing neste skoleår?

Da skal du ha fått brev av oss. I brevet får du informasjon om hvilken skole du skal gå på, og om andre ting du kanskje lurer på omkring skolestart. 

Hvis du går i 7.klasse og ikke har fått velkomstbrev fra ungdomsskolen, ber vi deg om å kontakte Horten kommune. 

Elever på private skoler

Hvis ditt barn skal begynne på en privat skole neste skoleår, ber vi deg gi oss informasjon om dette. Du kan sende en epost til Horten kommune, eller benytte skjemaet søknad om skolebytte og skrive inn i notatfeltet. 

Hortenskolen bruker Visma Flyt Skole

Hortenskolen benytter Visma Flyt Skole til kommunikasjon mellom skole og hjem. Bruk Visma for å motta informasjon, og sende meldinger og søknader til skolen.  Les mer her!

Hortenskolen

Vår visjon er:
Hortenskolen - på lag for læring

Hortenskolen har formulert 6 mål for arbeidet i årene framover. 

 1. Elevene opplever å være inkludert i et trygt og godt skolemiljø 
 2. Elevene møter en anerkjennende skolekultur  
 3. Elevene inviteres inn i lærings- og vurderingsprosesser som fremmer lærelyst og læring 
 4. Elevene medvirker i egen opplæring og skolehverdag  
 5. Ansatte bidrar aktivt i skolebasert kompetanseutvikling i lærende profesjonsfellesskap 
 6. Foreldre og foresatte opplever et godt samarbeid mellom hjem og skole 
   

Hortenskolen består av:

 • 7 barneskoler med skolefritidsordning (SFO)
 • 3 ungdomsskoler
 • 1 interkommunal ungdomsskole
 • Horten kommunale voksenopplæring
   

Trygt og godt skolemiljø

På skolen skal elevene ha det trygt og godt. Det er viktig for å lære. Dette klarer vi best i samarbeid med hjemmet. Ikke nøl med å kontakte skolen. Sammen skaper vi en god skolehverdag for våre barn og ungdom.

Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020

Fra skolestart 2020 ble det innført et ny læreplanverk i norsk skole, Læreplanverket Kunnskapsløftet 2020 (LK20). LK20 viderefører i stor grad innhold og struktur fra den foregående planen, men representerer en fornying og modernisering av fagene. Læreplanverket trekker dessuten frem nye arbeidsmåter, og vektlegger dybdelæring, tverrfaglighet og sosial læring som viktige prinsipper. Elevene skal spille en aktiv rolle i egen læring, og undervisningen skal blant annet fremme elevens nysgjerrighet, kreativitet, engasjement, utforskertrang og evne til kritisk tenkning.

De tre tverrfaglige temaene i planen er Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap og Bærekraftig utvikling. 

Alle elever i Hortenskolen har sin egen PC eller Ipad. Denne skal benyttes på skolen og hjemme. I Hortenskolen benyttes digitale læremidler i undervisningen. De digitale læremidlene er utviklet ut i fra nytt læreplanverk. 

 • Skolestudio, Salaby og Multismart øving (fra Gyldendal)
 • Dragonbox i matematikk for 1. og 2. trinn (fra Kahoot Dragonbox)
 • Kikora i matematikk på ungdomstrinnet
 • Unibøkene Gente, Salut og Leute i 2.fremmedspråk på ungdomstrinnet

Elevene logger seg på ved hjelp av Feide.

Kontakt

Nina Henriksen
Skolesjef
Tlf: 91102582
Kathrine Aakra Larssen
Rådgiver
Tlf: 33085393
Mob: 40879293
Monica Solheim Røyeng
Rådgiver
Tlf: 41402044

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284