HORTENSKOLEN

Visjon - Hortenskolen - Klikk for stort bilde

Hortenskolen består av 7 barneskoler med skolefritidsordning(SFO), 3 ungdomsskoler, 1 interkommunal ungdomsskole og Horten kommunale voksenopplæring.

Hortenskolens Visjon er: Hortenskolen ”Best i Vestfold”  - En skole med tilhørighet, kunnskap og glede for alle. 

Fokusområder 2014-2018:

 1. Klasseledelse
 2. Skole-/hjem samarbeid
 3. Grunnleggende ferdigheter  

Hovedmål 1:

I Hortenskolen oppnår alle elevene resultater som gir dem valgmuligheter for videre utdanning og yrkeskarriere.

Hovedmål 2:

I Hortenskolen opplever alle elever og ansatte  respekt, likeverd, fellesskap, mestring og skaperglede  

 

Arbeid med godt skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Utdanningsdirektoratet har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Du kan lese mer om dette på UDIR's sider: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/

 

Tverrfaglig psykososialt team

Hortenskolen har null-toleranse for mobbing  og er opptatt av å ivareta elevens psykososiale miljø. I den sammenheng er det svært viktig med et  tett og godt samarbeid skole/hjem.

For å ivareta dette på best mulig måte har kommunen opprettet et tverrfaglig team. Dette skal bistå skoler og foresatte med råd og veiledning, samt drøfte saker hvor tiltak skolen har satt i gang ikke har ført frem eller kommunikasjonen er blitt vanskelig.

Både skoleledelse og foresatte kan be om at teamet behandler en sak.

Foresatte kan melde saker direkte til skolesjef ved mail: janeinar.bruun@horten.kommune.no           Fortrinnsvis bør dette meldes via rektor.

Sammensetning

Teamet ledes av skolesjef og består i tillegg av leder for PP-Tjenesten, en helsesøster fra skolehelsetjenesten og en rådgiver fra skoleadministrasjonen. Konfliktrådet i Vestfold inviteres inn i teamets arbeid ved behov.

Handling

Teamet er rådgivende og vil konkretisere tiltak som oversendes rektor og foresatte for videre behandling.

nullmobbing.no

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jan Einar Bruun
Skolesjef
Tlf: 33 08 51 17
Mob: 932 34 892
Tommy Strøm Skjørberg
Rådgiver
Tlf: 33 08 53 93
Mob: 975 50 420
Bente Mari Hovland
Rådgiver
Tlf: 33 08 50 88
Mob: 975 54 590

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284