Natur og miljø

Fyllinga i Horten. - Klikk for stort bilde

I Horten kommune har vi mye flott natur, friområder, strender, skogsområder, vann og kystlinje. Vi skal sikre en bærekraftig forvaltning av våre verdifulle naturressurser.

Natur og miljø er et viktig satsingsområde i Horten kommune. I kommuneplanen er klima, natur og miljø høyt prioritert. Det omfatter blant annet reduksjon av klimagassutslipp, klimatilpasning, vannforurensning, opprydding i forurenset grunn, miljøgifter og miljøsertifisering. I tillegg er også naturvern og naturmangfold et viktig satsingsområde.

Kommunen har vedtatt en ambisiøs klima- og energiplan. Det er satsing på energiøkonomisering og miljøvennlig energibruk med fjernvarme, varmepumper og bioenergi.   Et av målene er at Horten kommune skal bli klimanøytral innen 2020.

Arbeidet opp mot vannforskriften og tiltak for bedring av vannkvaliteten i Borrevannet og Oslofjorden og er også viktig. I ytre Oslofjord skjer dette i stor grad gjennom et samarbeid i Fagrådet for Ytre Oslofjord. I Horten Indre havn er det funnet høye nivåer av miljøgifter i sjøbunnen. Det pågår det nå et omfattende prosjekt for å bedre miljøtilstanden i Indre havn.

Og sist, men ikke minst: Vi er alle privatpersoner med et eget ansvar for å ta miljøhensyn. Hvis alle gjør litt, kommer vi et godt stykke på vei!

Horten Natursenter

Natursenteret tilbyr opplegg for skoleklasser. Natursenterets opprinnelige lokaler ved Borrevannet er revet pga. muggsopp i bygget. Nytt bygg sto ferdig til 1.1.2017.

Kontakt

Katja Buen
Enhetsleder
Mob: 41652498

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284