Helsehjelp

Hva er viktig for deg? - Klikk for stort bildeOpplever du sykdom eller skade kan det være nødvendig med helsehjelp fra kommunen. I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp der du bor, eller der du for tiden oppholder deg.

Har du behov for akutt helsehjelp ring ambulanse 113 
Har du skadet deg? Ring legevakt 116 117.

Helse- og omsorgstjenester

Her er en oversikt over hvilke helse- og omsorgstjenester vi har. For å motta tjenestene må du fylle vilkår for tjenesten (PDF, 2 MB). Det er også forventet at du tar i bruk hjelpemidler som kan være med på å gjøre deg mest mulig selvhjulpen i det daglige.

Hverdagsaktivitet

Aktivitet er viktig, og spesielt er hverdagsaktiviteter viktige. Hverdagsaktiviteter er alle de aktivitetene du gjør i hverdagen, som å stå opp, lage mat, gå ut etter posten eller være med venner. Det er bra for oss å være mest mulig selvstendige og selvhjulpne, og det skal helsetjenestene bistå deg med å bli. Her får du mer informasjon om å søke helsetjenester

Aktiviteter og sosiale møteplasser

Dagtilbud 
Dagtilbud er et tilbud til deg som ikke har anledning til å være i aktivitet og delta på sosiale arenaer på egenhånd. Det kan være transport til aktivitetssenter, eller dagtilbud med transport, måltid og aktiviteter.

Støttekontakt og gruppeaktiviteter
Støttekontakt er et tilbud til deg som trenger individuell hjelp for å delta i fritidsaktiviteter
 

Helsetjenester til hjemmeboende

Trygghetsalarm og velferdsteknologi
Trygghetsalarm er en alarm som blir montert hjemme hos deg, som du kan trykke på når det har skjedd noe og du trenger helsehjelp fra kommunen. Du kan også få røykvarsler som er koblet til trygghetsalarmen.

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan gjøre det lettere for deg å klare deg selv, og bidra til å sikre livskvaliteten og verdigheten din. Horten kommune har en egen satsning for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi.

Rehabilitering
Rehabilitering er for deg som har opplevd en større endring i helse- og livssituasjonen din og som trenger støtte for å mestre din nye situasjon, fysisk trening eller trening i daglige aktiviteter, eller tilrettelegging av omgivelsene. Rehabilitering foregår oftest hjemme hos deg eller på institusjon. 

Hjemmetjenester
Hvis du er avhengig av praktisk hjelp for å greie gjøremål i hverdagen eller har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du få hjemmetjenester. 

Oppfølging ved rus og psykiske helseplager
Horten kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig, eller lære hvordan du tar vare på den psykiske helsen din. 

Praktiske gjøremål i hverdagen

Praktisk bistand til nødvendig renhold
Hvis du, på grunn av en funksjonsnedsettelse, ikke greier å tørke støv, støvsuge, skifte på senga eller vaske huset selv, kan du få renhold i hjemmet.

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. I en brukerstyrt personlig assistanse ordning må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder og drive ordningen selv.

Opplæring i daglige gjøremål 
Har du vansker med å utføre daglige gjøremål vil vi kunne gi målrettet opplæring i å mestre å bo trygt og forsvarlig i eget hjem.

Støtte til pårørende

Hvis du som pårørende har tatt på deg særlig tyngende omsorg for noen som trenger det, kan du be om at kommunen setter inn tiltak som letter omsorgsbyrden din. De tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles med en samlebetegnelse for pårørendestøtte. De ulike tiltakene er:

Opplæring og veiledning
Avlastning
Omsorgsstønad

Helsetjenester i institusjon

Korttidsopphold
Hvis du har behov for behandling, medisinsk observasjon, rehabilitering eller avlastning i institusjon, så vil du få dette i form av korttidsopphold på Horten helsehus. Opphold i helsehus er tidsbegrenset. 

Langtidsopphold
Har du behov for tjenester hele døgnet, kan du få det i et sykehjem eller en bolig som er bemannet hele døgnet. Du kan fortelle oss hvilket sykehjem eller bofellesskap du ønsker å komme til. Vi vil forsøke å innfri ønskene dine, men i utgangspunktet må du ta i mot det tilbudet du får. Du kan eventuelt søke om bytte, hvis du ikke er fornøyd.

Hjelp til koordinering av tjenester

Individuell plan og koordinator
Individuell plan er for deg som har langvarige tjenester og ønsker å ha en større oversikt over hvordan du kan jobbe sammen med tjenestene for å nå dine mål. Koordinator kan hjelpe deg med å få oversikt og samordne tjenester.

Bolig med bemanning

Bofellesskap for personer med utviklingshemning, personer med demens diagnose eller eldre med funksjonsnedsettelse
Bolig med heldøgnsbemanning er en helse- og omsorgstjeneste for de som har varig behov for å bo i umiddelbar nærhet til døgnkontinuerlig oppfølging, eller der hvor kommunen mener det er mer hensiktsmessig å tilby tjenester i slik boform.

 

Er du bekymret?

Er du bekymret for en venn, familiemedlem, nabo eller annen nærstående person? Da kan du sende en bekymringsmelding til helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Send din bekymring 

Gjelder det et barn, se Helsetjenester for barn og unge. 

Kjernejournal

Helsetjenestene i Horten har nå tatt i bruk kjernejournal. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til opplysninger om din helse. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.  

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Det kan være oversikt over hvilke medisiner du bruker, tidligere sykdommer eller kritisk informasjon. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Kjernejournal skal bidra til at viktig informasjon om din tilstand deles mellom ulike deler av helsevesenet for å gi deg en best mulig behandling. Helsepersonell har kun tilgang til din informasjon dersom de bistår deg i din behandling.  

Mer informasjon om din kjernejournal og hvordan du kan legge inn eller endre informasjon finner du på helsenorge.no

Ring og gjør en avtale med oss

Vi har dessverre ikke anledning til å gjøre drop-in avtaler. Vi ber derfor om at du ringer og avtaler tid til samtale i forkant på telefon 975 50 356, mellom kl 9-14. 

Personvern

Her kan du lese om ditt personvern. Den beskriver hvordan vi behandler dine helseopplysninger og hva som er dine rettigheter. 

Kontakt

Helse- og boligservice
Ring oss og avtal tidspunkt. Vi har dessverre ikke anledning til å ta i mot drop-in avtaler.
Mob: 97550356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284