Helsehjelp

Opplever du sykdom eller skade kan det være nødvendig med helsehjelp fra kommunen. I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp der du bor, eller der du for tiden oppholder deg

Har du behov for akutt helsehjelp ring ambulanse 113 
Har du skadet deg? Ring legevakt 116 117.

Er du bekymret?

Er du bekymret for en venn, familiemedlem, nabo eller annen nærstående person? Da kan du sende en bekymringsmelding til helse- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Send din bekymring 

Helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet gis til pasienter med medisinske, fysiske, psykiske og rus relaterte utfordringer og funksjonsnedsettelser. Tjenestene har som mål å:

 • bedre eller opprettholde din evne til å bo trygt og forsvarlig i eget hjem, 
 • legge til rette for at du skal kunne mestre hverdagen, best mulig,
 • videreføre behandling, rehabilitering, habilitering, skadereduksjon, veiledning, observasjon, lindring, samt generell pleie og omsorg.


Dette kan gjøres ved: 

Hvordan søke om tjenester.

Helsetjenester i institusjon

Korttidsopphold innvilges når:  

 • tverrfaglig oppfølging i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta nødvendige behov,
 • videre behandling etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten,
 • vurdering,
 • rehabilitering,
 • pleie og omsorg, 
 • lindring.

Tidsbegrenset opphold i institusjon er ment å sørge for bedring eller opprettholdelse av funksjonsnivå, slik at pasienten skal kunne fortsette å bo i eget hjem. Korttidsopphold i institusjon gis også for oppfølging i livets siste fase.

Langtidsopphold innvilges når

 • pasient eller bruker vurderes til å være varig ute av stand til å ta vare på seg selv,
 • eller ikke mestrer dagliglivets gjøremål på grunn av tap av funksjon.
Koordinering

Kommunen har plikt til å gi deg råd og veiledning. Har du flere langvarige tjenester som trenger koordinering kan du kontakte koordinerende enhet eller søke om individuell plan

Er det noe du lurer på ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356 mellom kl 9-14. 

 

Gjelder det et barn, se Helsetjenester for barn og unge. 

Kjernejournal

Helsetjenestene i Horten har nå tatt i bruk kjernejournal. Kjernejournal gir helsepersonell rask tilgang til opplysninger om din helse. Det er spesielt nyttig hvis du blir akutt syk.  

Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Det kan være oversikt over hvilke medisiner du bruker, tidligere sykdommer eller kritisk informasjon. Både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til informasjonen i denne tjenesten. Kjernejournal skal bidra til at viktig informasjon om din tilstand deles mellom ulike deler av helsevesenet for å gi deg en best mulig behandling. Helsepersonell har kun tilgang til din informasjon dersom de bistår deg i din behandling.  

Mer informasjon om din kjernejournal og hvordan du kan legge inn eller endre informasjon finner du på helsenorge.no

Ring og gjør en avtale med oss

Vi har dessverre ikke anledning til å gjøre drop-in avtaler. Vi ber derfor om at du ringer og avtaler tid til samtale i forkant på telefon 975 50 356, mellom kl 9-14. 

Kontakt

Helse- og boligservice
Ring oss og avtal tidspunkt. Vi har dessverre ikke anledning til å ta i mot drop-in avtaler.
Mob: 975 50 356

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284