Søke eller klage

 

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om eller klage på helse- og omsorgstjenester.

Har du spørsmål eller trenger veiledning, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356, hverdager kl. 9-11 og 11.30 - 14.00. 

Tjenester du kan søke om

Her finner du en oversikt over tjenester du kan søke om til Helse- og boligservice. For å motta tjenester må du fylle vilkår for å tjenesten. Her kan du lese mer om vilkår, prioritering og tildeling av tjenester

Aktivitet er viktig for alle, og helsetjenestene i Horten har som mål at flest mulig skal være i aktivitet og mestre hverdagen sin på en best mulig måte. Vi har hverdagsmestring som tankesett og metode, og du vil først få trening eller opplæring slik at du skal bli i best mulig stand til å mestre hverdagen på en god måte. 

Hvordan søke eller klage på tjenester

Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om tjenester, hva som skjer etter at du har sendt søknaden og hvordan du kan klage dersom du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått av oss.  

Betalingssatser

Flere av de kommunale tjenestene må du som bruker betale for. Eksempler på tjenester som vanligvis er betalingspliktig er: dagaktivitet, praktisk bistand i hjemmet, trygghetsalarm, velferdsteknologi og opphold i institusjon. 

Her finner du kommunens betalingssatser

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284