Søke eller klage

Tannhjul med helse - Klikk for stort bilde

Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å søke om eller klage på helse- og omsorgstjenester.

Har du spørsmål eller trenger veiledning, ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356, hverdager kl. 09 - 14.00. 

Søke om tjenester/ klage

Hvordan søke om tjenester?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)
send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten, ikke send personopplysninger via epost.

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Her kan du søke om TT-kort.  

Kartlegging

For å komme frem til et svar på din søknad er det nødvendig å kartlegge hva du mestrer selv, og hva du trenger bistand til. Et av verktøyene vi bruker er utviklet av Helsedirektoratet (PDF, 192 kB).

Hva skjer videre med søknaden din?

Saksbehandleren din vil som regel ta kontakt med deg for å avtale et møte hjemme hos deg eller på kontoret vårt. I dette møtet vil vi kartlegge hva du klarer selv, og hva du trenger hjelp til.

Kommunen har som grunntanke at tilrettelegging av bolig og oppfølging med mindre omfattende tjenester, må være forsøkt før det innvilges mer omfattende tjenester.

Når kan du regne med å få svar?

Vi behandler søknaden din så raskt som mulig, innen 4 uker. Dersom det tar mer enn 4 uker å behandle søknaden din, vil du få et brev med informasjon om når du kan regne med at søknaden din er ferdig behandlet. 

Tiden det tar å behandle søknaden din variere ut fra hastegrad, hvor omfattende saken er og hvilke opplysninger vi må innhente fra deg eller andre for å kunne vurdere søknaden din.

Hvordan klage?

Du har rett til å klage dersom du ikke er enig i vedtaket. Klagen skal være skriftlig, og undertegnet av deg eller din representant. Trenger du hjelp til utfylling av klagen kan du kontakte Helse- og boligservice på telefon: 975 50 356. 

Klager på på vegne av andre må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 21 kB).

Klage elektronisk

Klage på papir  (PDF, 75 kB)

Klagen sendes til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten, ikke send personopplysninger via epost.

Klage

Hva kan du klage på?
 • at du ikke har fått den tjenesten du ønsker
 • forhold ved tjenesten du ikke er fornøyd med
 • kritikkverdige forhold
 • saksbehandlingen
Klage på et vedtak
 • Har du har fått avslag på en søknad eller for eksempel fått mindre hjelp enn det du mener at du har behov for, kan du klage på vedtaket. 
 • Klagefristen er fire uker etter at du mottok vedtaket.  

Når du klager vil saken bli gjennomgått på nytt. Dersom du ikke får medhold i klagen går den automatisk til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren avgjør da saken.

Klage på utførelsen av tjenesten

Er du misfornøyd med en helsetjeneste du mottar bør du ta kontakt med leder av tjenesten.  

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok.

 • Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren som gjør en vurdering av saken.
Hva bør klagen inneholde?
 • Navn og helst fødselsnummer på pasient/ bruker.
 • Beskrivelse av hva det klages på.
 • Er det en spesiell hendelse det klages på, bør informasjon om tidspunkt for hendelsen også beskrives. 
 • Dersom du klager på veiene av andre må de legge ved en fullmakt (DOC, 57 kB)

Vi kan også motta klage per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Hvem kan klage?

Du kan klage på vedtak som gjelder deg selv eller dine nærmeste. Som pårørende må du som regel ha fullmakt (DOC, 57 kB) for å klage på vegne av den saken gjelder.

Loven skal sikre at alle gis tilgang på nødvendige helsetjenester, og at disse er av forsvarlig kvalitet. Retten til nødvendig helsehjelp er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.

 

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284