Legevakt og legetjenester

Ved livstruende tilstander eller behov for ambulanse, ring 113. 
For major injuries and life threatening medical conditions, call 113. 

Ring legevakten før du kommer: tlf 116 117

Telefon: 116 117
Adresse: Harald Pedersensgate 9, 3184 Horten

Emergency services for minor injuries and common medical conditions, call: 116 117.

Hva kan du få hjelp til på legevakten:

 • Råd og veiledning på telefon
 • Behandling av akutte skader og sykdom
 • Behandling av akutt forverring av kroniske sykdommer

Åpningstider

Legevakten er åpen hele døgnet - alle dager. 

Hverdager kl. 08-16: Har du fastlege i byen – ring ditt fastlegekontor. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder: sykemelding, utredning, vaksine, resept fornying og varige plager uten akutt forverring.

De som ikke har fastlege i kommunen (eller nabokommuner) kan få hjelp på legevakten. Ring 116 117

På legevakten

Sykepleierne på legevakten vurderer helsetilstanden din og gir profesjonelle råd.
For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger legevakten disse opplysningene:

 • navn
 • fødselsnummer
 • adresse
 • hvorfor du henvender deg
 • tidligere sykdommer
 • hvilke medisiner du bruker
 • hvilken fastlege du har
 • har du frikort

Husk å ta med eventuell medisinliste og frikort når du møter opp på legevakten. 

Ventetid

Ved ankomst til legevakten vil sykepleier vurdere ditt helseproblem ut i fra en prioriteringsskala som er utarbeidet for legevakter. De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først. Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. Vennligst henvend til til personalet hvis din tilstand forverres mens du venter.

Legevaktsentral / ring og spør oss på 116117

Ring og spør oss dersom du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg. Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. For å kunne hjelpe deg, trenger vi informasjon om deg og tilstanden din og eventuelle faste medisiner.

Ønsker du å klage på helsetjenesten i kommunen?

Les om hvordan du kan klage på helsetjenesten dersom du ikke er fornøyd.

Kontakt

Niels Kirkhus
Kommuneoverlege
Tlf: 90279120

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284