Pårørende

Som pårørende er du ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og største ressurs. Pårørende kjenner pasienten godt, og er en viktig samarbeidspartner og støttespiller. Pårørende trenger av og til også støtte for egen del.

Her finner du mer informasjon som kan være nyttig for pårørende.
 

Ulike tilbud til pårørende

Pårørendesenteret er et landsdekkende nettsted for alle typer pårørende uansett livssituasjon, alder eller hvor nær de står den de er pårørende for.

Helsedirektoratet har laget en Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Her finner du informasjon om det å være pårørende og hvilke rettigheter du har. 

Til personer/pårørende med særlig tyngende omsorgsarbeid skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte blant annet i form av;

 • opplæring og veiledning,
 • avlastningstiltak og
 • omsorgsstønad.

Det er viktig at du som pårørende søker råd og støtte før problemene blir for store.

 

Unge pårørende

Barn og ungdom som er pårørende kan finne informasjon, filmer og noen å snakke med på nettsiden Ungepårørende.no
Barn av rusmiddelbrukere kan chatte anonymt med voksne på BarSnakk

Nyttige lenker

Pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 Informasjon til pasientens nærmeste pårørende
Helsepersonelloven § 23 nr. 4
Helsepersonelloven § 24
Pårørendes rettigheter helsenorge.no
Brukermedvirkning helsenorge.no

Pårørendeprosjekt

I Horten kommune har vi gjennomført et prosjekt knyttet til pårørendefeltet. Prosjektrapporten finner du her. (PDF, 3 MB)

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284