Kriser

Hjerte av småstein på en strand langs kysten i Horten - Klikk for stort bilde

Vi bryr oss i Horten. Er du bekymret for et barn eller en innbygger?

Opplever du en krise?

Ved plutselige og tragiske hendelser som rammer enkeltpersoner eller familier tilbyr kommunens kriseteam hjelp i den aller første tiden. Slike hendelser kan være alvorlige ulykker, selvmord, forsvinninger, livstruende hendelser og lignende. Kriseteamet skal først og fremst bistå utenfor ordinær åpningstid og være til hjelp frem til det ordinære hjelpeapparatet kan overta. På dagtid vil normalt fastleger, familiehuset, mottaksteam og andre være tilgjengelige for å yte bistand.

Hvor henvender jeg meg?

For å få hjelp fra kriseteamet, må du ta kontakt med Horten Legevakt. Legevakta kan du ringe på telefon 116117.

Det er ikke behov for å møte opp på legevakta for å få hjelp av kriseteamet.

For å få hjelp ved ulykker, samfunnskriser, trusselsituasjoner og lignende, er det fortsatt nødetatene politi, brann og ambulanse du må kontakte.

Opplever du vold?

Vold i nære relasjoner er en av våre største samfunns - og kriminalitetsutfordringer. Veiviseren ved vold og overgrep dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Der finner du informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. Krisesenteret i Vestfold er et lokalt hjelpetilbud.

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Er du bekymret for et barn?
Selvmordstanker?

Årsaken til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatt. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Det finnes mange steder å få hjelp og behandling.Når selvmordstankene kommer er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha slike tanker, og at det finnes personer som ønsker å hjelpe deg.

Du kan ta kontakt med fastlegen din på dagtid. Ring legevakten på 116 117 på kveldstid og i helgene. Dersom du ønsker å komme i kontakt med vårt kriseteam ringer du legevakten på 116 117. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med mottaksteamet vårt innenfor rus og psykisk helse kan du ringe på 409 11 808 mellom 08.00 og 16.00.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284