Kriser

Hjerte av småstein på en strand langs kysten i Horten - Klikk for stort bilde

Vi bryr oss i Horten. Er du bekymret for et barn eller en innbygger?

Opplever du en krise?

Ved plutselige og tragiske hendelser som rammer enkeltpersoner eller familier kan det være nødvendig med psykososial førstehjelp. Slike hendelser kan være alvorlige ulykker, voldtekt forsvinninger, livstruende hendelser og lignende.

På dagtid (kl 8-16) vil fastleger, familiehuset, mottaksteam og andre være tilgjengelige for å gi psykososial førstehjelp. Skjer hendelsen utenfor normal arbeidstid vil legevakten hjelpe deg med å komme i kontakt med hjelpeapparatet.

Har du blitt utsatt for overgrep?

Overgrepsmottaket i Vestfold er et tilbud for kvinner og menn over 14 år, som nylig har vært utsatt for seksuelt overgrep, voldtekt, voldtektsforsøk eller lignende seksuelle krenkelser. Overgrepsmottaket tilbyr akutt behandling og rådgivning. Tilbudet er gratis og åpent hele døgnet. Tilbudet er uavhengig av politianmeldelse. Alle som arbeider her har taushetsplikt. Du kan ringe overgrepsmottaket hele døgnet alle dager: 116 117

 

For å få hjelp ved ulykker, samfunnskriser, trusselsituasjoner og lignende, er det fortsatt nødetatene politi, brann og ambulanse du må kontakte. 

Opplever du vold?

Opplever du vold i nær relasjon? Det finnes hjelp å få.

Krisesentertilbud  
Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.  Krisesenteret for vår kommune er Krisesenteret i Vestfold.
Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Senteret tilbyr:

 • Et trygt, midlertidig sted å bo – eller dagtilbud om du heller vil
 • Beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning

Absolutt alle kan kontakte krisesenteret, når som helst, uansett kjønn og alder. Du kan også ta med barna dine på krisesenteret.

 • Krisesenteret har døgnåpen vakttelefon på nummer 33 35 91 91
 • Det er gratis å få hjelp og gratis å bo på krisesenteret 
 • Du trenger ingen henvisning eller timeavtale for å kontakte senteret

Kontaktinformasjon:

Mer informasjon om nasjonale hjelpetilbud finner du her:

 • Infofilm fra Krisesentersekretariatet
 • VO-linjen
 • Din utvei - Veiviseren ved vold og overgrep gir oversikt over ulike hjelpetilbud over hele landet og annen viktig informasjon knyttet til voldsproblematikk. Der finner du informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende, bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner. 

Overgrep mot eldre
Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.
Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Er du bekymret for et barn?
Selvmordstanker?

Årsaken til at en person får tanker om eller forsøker å ta sitt liv er ofte sammensatt. For noen er selvmordstanker knyttet til en krise eller depressiv episode, hos andre er det et langvarig og tilbakevendende problem. Det finnes mange steder å få hjelp og behandling.Når selvmordstankene kommer er det viktig å vite at du ikke er alene om å ha slike tanker, og at det finnes personer som ønsker å hjelpe deg.

Du kan ta kontakt med fastlegen din på dagtid. Ring legevakten på 116 117 på kveldstid og i helgene. Dersom du ønsker å komme i kontakt med vårt kriseteam ringer du legevakten på 116 117. 

Dersom du ønsker å komme i kontakt med mottaksteamet vårt innenfor rus og psykisk helse kan du ringe på 409 11 808 mellom 08.00 og 16.00.

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284