Voksenhabilitering

Voksenhabilitering er et tjenestetilbud for personer med psykisk utviklingshemming og/eller ulike nevroutviklingsforstyrrelser, syndromer, eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.

 

Våre tjenester:

Voksenhabiliteringen har en rekke tilbud, slik som:

 • Døgnbemannede boliger
 • Ambulerende punkttjenester
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Dagaktiviteter/dagsenter (ikke vedtaksbasert)

Tjenestetilbudet er vedtaksbasert og varierer ut ifra den enkelte tjenestemottakers behov for tjenester.

Prinsippene om «Hva er viktig for deg?», selvbestemmelse og brukermedvirkning står sentralt i det daglige arbeidet. Tjenesteyterne tilrettelegger for en aktiv og meningsfull hverdag for tjenestemottakerne. Vi jobber for at tjenestemottakerne skal få bruke sine ressurser til noe som er meningsfullt og nyttig for dem.

Noen nøkkeltall

 • Ca. 200 tjenestemottakere er tilknyttet enheten
 • 163,4 årsverk (246 er fast ansatte - og ca. 70 vikarer)
 • 59 plasser i døgnbemannede boliger
 • 3 avlastningsplasser

 

Her finner du lettlest informasjon om veilederen "Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming" publisert på Helsenorge.no

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284