Voksenhabilitering

 

Voksenhabilitering er et tjenestetilbud for personer med psykisk utviklingshemming og/eller ulike nevroutviklingsforstyrrelser, syndromer, eller andre kognitive funksjonsnedsettelser.

 

Våre tjenester:

Voksenhabiliteringen har en rekke tilbud, slik som:

 • Døgnbemannede boliger
 • Ambulerende punkttjenester
 • Avlastning
 • Støttekontakt
 • Brukerstyrt personlig assistent (BPA)
 • Dagaktiviteter/dagsenter (ikke vedtaksbasert)

Tjenestetilbudet er vedtaksbasert og varierer ut ifra den enkelte tjenestemottakers behov for tjenester.

Prinsippene om «Hva er viktig for deg?», selvbestemmelse og brukermedvirkning står sentralt i det daglige arbeidet. Tjenesteyterne tilrettelegger for en aktiv og meningsfull hverdag for tjenestemottakerne. Vi jobber for at tjenestemottakerne skal få bruke sine ressurser til noe som er meningsfullt og nyttig for dem.

Noen nøkkeltall

 • Ca. 200 tjenestemottakere er tilknyttet enheten
 • 163,4 årsverk (246 er fast ansatte - og ca. 70 vikarer)
 • 59 plasser i døgnbemannede boliger
 • 3 avlastningsplasser

Kontakt

Vibeke I. Cosgrove
Avdelingsleder Fogdehaven
Tlf: 45224577
Gro E Reier
Avdelingsleder Myrløkken og Øderydningen
Mob: 97 55 01 86
Anna Pedersen
Avdelingsleder Basen
Mob: 975 50 394
Geir Magne Olsborg
Avdelingsleder Skoppum arbeidslag
Tlf: 97018948
Jonas Lund
Avdelingsleder Kongeveien og Ludvig Løvaas gt dagsenter.
Tlf: 41544713
Eline Frivik
Avdelingsleder Miljøtjenesten og Baggerød bofellesskap
Mob: 975 50 119

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284