Korttidsplass i institusjon

Formålet med korttidsplass/ tidsbegrenset opphold i institusjon er å gi nødvendig helsehjelp og medisinskfaglig oppfølging til personer som har omfattende behov for bistand gjennom hele døgnet. Korttidsopphold i institusjon gis ved Braarudåsen senter. 

Vi vektlegger "Hva er viktig for deg?" og jobber for at du skal kunne nå dine mål. 
Målet med et opphold på Braarudåsen rehabiliteringssenter er: 

 • at du skal kunne bli mest mulig selvhjulpen i det daglige
 • at du skal få nødvendig pleie og oppfølging
 • at du skal kunne mestre hverdagen etter, eller i forbindelse med, sykdom eller skade

Vi samarbeider med hjemmesykepleien, fysioterapeuter, ergoterapeuter, lege, team for hverdagsrehabilitering og eventuelt andre fagpersoner. Senteret er tilrettelagt for tverrfaglig rehabilitering, med treningssal, varmtvannsbasseng og egen treningsløype ute i naturen. 

Kontakt

Braarudåsen rehabiliteringssenter Harald Pedersensgate 11
3182 Horten
Tlf: 33086600
Info:

Ta gjerne kontakt mellom kl. 8-16:00.

Kjersti H. Norheim
Enhetsleder Hjemmetjenesten
Tlf: 95792197
Ingrid Weltzien
Leder Braarudåsen senter
Mob: 93434138
Info:

Ta gjerne kontakt mellom kl 08-16.00

Betty Ann H. Skalstad
Forløpskoordinator Braarudåsen senter
Mob: 93459876

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284