Hjemmetjenesten

Vi ønsker å bistå deg slik at du skal kunne bli selvhjulpen i dagliglivets gjøremål og bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

Målet vårt er at innbyggere mestrer livet mest mulig selvstendig og lever gode liv til tross for helseutfordringer. Her kan du lese om våre hjemmetjenester; hjemmesykepleie, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent (BPA). 

Søk om hjelp i hjemmet

For å motta hjelp i hjemmet må du søke. Hjemmetjenesten er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som etter vedtak gir pleie, omsorg, veiledning og observasjon i hjemmet. Du kan lese mer om vilkår for å motta tjenester i vårt vilkårsdokument, eller ta kontakt med Helse og boligservice på  975 50 356, hverdager kl. 9- 11 og 11.30 - 14.00. 

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 436 kB)

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Høsten 2020 innførte vi elektronisk låssystem for at hjemmetjenestens tilgang til din bolig skal bli mer sikker og trygg. Her kan du se en film om hvordan låssystemet fungerer

Kontakt

Ta kontakt med hjemmetjenesten digitalt eller  på telefon: 954 60 088 (lunsj fra klokken 11.30 - 12.30).

Kontakt

Ingrid Weltzien
Konstituert enhetsleder for Hjemmetjenesten og Leder for Braarudåsen senter
Mob: 93434138

Ta gjerne kontakt mellom kl 08-16.00

Hjemmetjenesten
Døgnbemannet, lunsj mellom kl. 11.30-12.30
Tlf: 95460088

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284