Hjemmetjenesten

En eldre dame. - Klikk for stort bilde

Vi ønsker å bistå deg slik at du skal kunne bli selvhjulpen i dagliglivets gjøremål og bo i eget hjem så lenge som mulig.

Målet vårt er at innbyggere mestrer livet mest mulig selvstendig og lever gode liv til tross for helseutfordringer. 

Søk om hjelp i hjemmet

For å motta hjelp i hjemmet må du søke. Hjemmetjenesten er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som etter vedtak gir pleie, omsorg, veiledning og observasjon i hjemmet. Du kan lese mer om vilkår for å motta tjenester i vårt vilkårsdokument (PDF, 2 MB), eller ta kontakt med Helse og boligservice på  975 50 356, hverdager kl. 09 - 14.00. 

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 436 kB)

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Hvem har rett til hjelp i hjemmet?

Vi gir nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som på grunn av helsesvikt eller nedsatt funksjon ikke mestrer nødvendig egenomsorg selv. Det kan være: 

 • Personer som er helt avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål
 • Personer som er helt avhengig av hjelp til deler av dagliglivets gjøremål
 • Personer som fysisk burde være i stand til å utføre de praktiske gjøremål, men som ikke klarer det av andre grunner

Du kan lese mer om vilkår for å motta tjenester i vårt vilkårsdokument (PDF, 2 MB), eller ta kontakt med Helse og boligservice på  975 50 356, hverdager kl. 09 - 14.00. 

Praktisk bistand/ Hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Vi ønsker at du skal være mest mulig aktiv, og rengjøring er en fin aktivitet. Du vil bare få bistand til de deler av rengjøringen som du ikke mestrer selv, etter opptrening og veiledning i bruk av rengjøringsutstyr. 

Praktisk bistand gis i som hovedregel til de som har et varig behov, og det kan være noe ventetid før bistanden starter opp. 

Ønsker du å avlyse bistand eller har spørsmål kan du ringe 975 50 242 eller 954 60 088.

Praktisk bistand er en betalingstjeneste. Her finner du informasjon om betalingssatser. 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov i hjemmet. Dette kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, medisinadministrering m.m. Vi jobber for at du skal bli mest mulig selvstendig og mestre hverdagen og daglig aktiviteter selv. 

Hjemmesykepleie er gratis. 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Den er rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og et stort behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Du kan lese mer om brukerstyrt personlig assistent på helsenorge.no

Du kan velge Horten kommune som leverandør av BPA tjenestene, eller en av leverandørene vi har avtale med: 

Aberia Avlastning
Human Care
Jag assistanse
Mio BPA
Stendi 
Uloba

Sone inndeling i hjemmetjenesten og telefonnumre

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker du å komme i kontakt med hjemmetjenesten, ta kontakt med oss på telefon 954 60 088

Avdelingsledere i hjemmetjenesten

Avdelingsledere i hjemmetjenesten
Borre Tveiten Syd Nord Sentrum Åsen Åsgata 4
975 50 094 975 50 026 975 50 224 975 50 215 975 50 204 975 50 330 975 50 211

 

Høsten 2020 innførte vi elektronisk låssystem for at hjemmetjenestens tilgang til din bolig skal bli mer sikker og trygg. Her kan du se en film om hvordan låssystemet fungerer

Kontakt

Ta kontakt med hjemmetjenesten digitalt eller  på telefon: 954 60 088 (lunsj fra klokken 11.30 - 12.30).

Kontakt

Hjemmetjenesten
lunsj fra kl 11.30-12.30
Tlf: 95460088
Kjersti H. Norheim
Enhetsleder i Hjemmetjenesten

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284