Hjemmetjenesten

En eldre dame. - Klikk for stort bilde

Hjemmetjenesten bidrar til at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmetjenesten er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som etter vedtak gir pleie, omsorg, veiledning og observasjon i hjemmet. 

Hjemmetjenesten består av tjenestene: Hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm og brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Du kan ta kontakt med sentralbordet til hjemmetjenesten på telefon: 954 60 088, hverdager mellom klokken 8.00 -14.00 (lunsj fra klokken 11.30 - 12.00).

Hvordan søke om hjemmetjenester?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 436 kB)

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Praktisk bistand/ Hjemmehjelp

Praktisk hjelp i hjemmet er tjenester som for eksempel rengjøring, klesvask og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen. Vi ønsker at du skal være mest mulig aktiv, og rengjøring er en fin aktivitet. Du vil bare få bistand til de deler av rengjøringen som du ikke mestrer selv, etter opptrening og veiledning i bruk av rengjøringsutstyr. 

Praktisk bistand gis i som hovedregel til de som har et varig behov, og det kan være noe ventetid før bistanden starter opp. 

Ønsker du å avlyse bistand eller har spørsmål kan du ringe 975 50 242 eller 954 60 088.

Praktisk bistand er en betalingstjeneste. Her finner du informasjon om betalingssatser. 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal bidra til at du får ivaretatt dine grunnleggende helse- og pleiebehov i hjemmet. Dette kan for eksempel være hjelp til personlig hygiene, av- og påkledning, medisinadministrering m.m. Vi jobber for at du skal bli mest mulig selvstendig og mestre hverdagen og daglig aktiviteter selv. 

Hjemmesykepleie er gratis. 

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp. Den er rettet mot personer med funksjonsnedsettelse og et stort behov for hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Målet med BPA er å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelse får styrket sine muligheter til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Du kan lese mer om brukerstyrt personlig assistent på helsenorge.no

Du kan velge Horten kommune som leverandør av BPA tjenestene, eller en av leverandørene vi har avtale med: 

Aberia Avlastning
Human Care
Jag assistanse
Mio BPA
Stendi 
Uloba

Høsten 2020 innførte vi elektronisk låssystem for at hjemmetjenestens tilgang til din bolig skal bli mer sikker og trygg. 

Ernæring

Personer som får bistand fra hjemmetjenesten kan bestille mat fra sentralkjøkkenet (PDF, 295 kB). Spør hjemmetjenesten om det er noe du lurer på. 
Sentralkjøkkenet ligger i Langgrunnveien 23. 

Vi er inndelt i avdelingene

 • Nord
 • Syd
 • Tveiten
 • Borre
 • Sentrum
 • Åsen
 • Praktisk bistand/ Åsgata bofellesskap 

Hjemmesiden Helsenorge.no inneholder nyttig informasjon om innbyggernes rettigheter og kommunens plikter for disse tjenestene.

Nattevakt

Trenger du å komme i kontakt med hjemmetjenesten på natten finner du telefonnummeret til ansvarshavende natt på denne siden.

Kontakt

Kjersti H. Norheim
Enhetsleder Hjemmetjenesten
Tlf: 95792197
Ingrid Weltzien
Avdelingsleder Syd og BPA
Mob: 975 50 224
Hege Samnøy
Avdelingsleder Tveiten
Mob: 975 50 026
Silje Berg Hofsøy
Avdelingsleder Borre og natt
Tlf: 97550094
Eva Henriksen
Avdelingsleder Praktisk bistand og Åsgata
Mob: 975 50 211
Ann H. Henriksen
Avdelingsleder Sentrum
Mob: 975 50 204
Brit H. Bettum
Avdelingsleder Nord
Mob: 975 50 215
Geir I. Olsen
Avdelingsleder Åsen
Tlf: 975 50 330

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284