Hjemmetjenesten

En eldre dame. - Klikk for stort bilde

Hjemmetjenesten skal bidra til at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Hjemmetjenesten er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som etter vedtak gir pleie, omsorg, veiledning og observasjon i hjemmet.

Du kan ta kontakt med sentralbordet til hjemmetjenesten på telefon: 954 60 088, hverdager mellom klokken 8.00 -14.00 (lunsj fra klokken 11.30 - 12.00).

Hvordan søke om hjemmetjenester?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Det kan være hjelp til 

 • personlig hygiene
 • ernæring
 • sårstell (hvis du ikke selv kan gå til lege)
 • hjelp til medisiner 
 • veiledning som bidrar til økt egenomsorg

Hjemmetjenesten består av tjenestene: Hjemmesykepleie, praktisk bistand, trygghetsalarm og brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Ernæring

Personer som får bistand fra hjemmesykepleien kan bestille mat fra sentralkjøkkenet (PDF, 295 kB). Spør hjemmesykepleien om det er noe du lurer på. 
Sentralkjøkkenet ligger i Langgrunnveien 23. 

Vi er inndelt i avdelingene

 • Nord
 • Syd
 • Tveiten
 • Borre
 • Sentrum
 • Åsen
 • Praktisk bistand/ Åsgata bofellesskap 

Hjemmesiden Helsenorge.no inneholder nyttig informasjon om innbyggernes rettigheter og kommunens plikter for disse tjenestene.

Kontakt

Kjersti H. Norheim
Enhetsleder Hjemmetjenesten
Tlf: 95792197
Ingrid Weltzien
Avdelingsleder Syd og BPA
Mob: 975 50 224
Hege Samnøy
Avdelingsleder Tveiten
Mob: 975 50 026
Silje Berg Hofsøy
Avdelingsleder Borre og natt
Tlf: 97550094
Eva Henriksen
Avdelingsleder Praktisk bistand og Åsgata
Mob: 975 50 211
Ann H. Henriksen
Avdelingsleder Sentrum
Mob: 975 50 204
Brit H. Bettum
Avdelingsleder Nord
Mob: 975 50 215
Geir I. Olsen
Avdelingsleder Åsen
Tlf: 975 50 330

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284