Individuell plan og koordinator

Har du behov for langvarige og koordinerte tjenester kan det være nyttig med en individuell plan eller koordinator. Her har vi samlet all informasjon du trenger om tjenesten.

Ditt liv, din plan

Individuell plan beskriver hvordan tjenestene du trenger skal virke sammen slik at du får en helhetlig oppfølging. Planen er basert på dine behov og det som er viktig for deg. 

Individuell plan utløser ikke rettigheter eller tjenester i seg selv, men er en samordning av de tjenestene du allerede har.
En individuell plan inneholder ofte en oversikt over:

 • dine tjenester/dine kontaktpersoner i kommunen
 • dine ressurser
 • dine mål og hva som må gjøres

Brosjyre fra Helsedirektoratet: Ditt liv, din plan

Koordinator

Koordinator er en av dine fagpersoner som koordinerer tjenestene og sikrer fremdrift i arbeidet med din individuelle plan. Koordinatoren er som regel en person du allerede kjenner. Koordinator sørger for at du, og eventuelt pårørende, involveres tett i arbeidet med din plan. 

Les mer om individuell plan på helsenorge.no og Helsedirektoratets nettsider.

Hva vil det si for deg å ha en individuell plan og koordinator?
 • Du blir involvert, og planen er basert på dine mål. 
 • Du har én koordinator som har oversikt over din situasjon. 
 • Du får ikke nødvendigvis flere tjenester, men du får koordinerte tjenester som samarbeider. 
 • Du bestemmer hvilke opplysninger som deles mellom tjenestene. 
Hvordan søke?

søk elektronisk

søk på papir

 • det er fint om du beskriver hvilke tjenester du har behov for å koordinere
 • send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Hva er koordinerende enhet?
 • har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen
 • bidrar til et samordnet, tverrfaglig og planlagt tjenestetilbud
   

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan vedlikeholde eller trene opp dine ferdigheter og evner. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Plan for koordinering og habilitering

 

Ønsker du å vite mer?

Les mer om individuell plan og koordinator på helsenorge.no, eller ta kontakt for mer informasjon. 

Her kan du som allerede har en individuell plan logge inn i DIPS samspill programmet for å få tilgang til planen, gjøre endringer, oppdatere kalenderen eller sende en intern melding. Her finner du en Miniveileder for Individuell Plan (PDF, 545 kB).

 

Kontakt

Ta kontakt med koordinerende enhet ved:
Helse- og boligservice på telefon: 476 18 554 mellom kl. 9- 14.00.

Kontakt

Helse- og boligservice
Ring oss og avtal tidspunkt. Vi har dessverre ikke anledning til å ta i mot drop-in avtaler.
Mob: 97550356
Koordinerende enhet
Tlf: 47618554

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284