Sykehjem

Sykehjem er for personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Pasienter i sykehjem skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Pasienter som bor på sykehjem skal oppleve trygghet og et verdig liv. I Horten kommune er det tre sykehjem: Borre sykehjem, Indre havn sykehjem og Åsgårdstrand sykehjem.

Hvem kan få tjenesten?

Langtidsopphold gis til personer som

 • har et større omsorgsbehov enn hva som kan ivaretas i hjemmet
 • er alvorlig syke og pleietrengende med et stort behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • er demente, eller har atferd som gjør det vanskelig å bo i eget hjem
Hvordan søke?

send søknaden elektronisk 

eller 

 

send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Hva skjer videre?

Etter at du har fått et vedtak om langtidsopphold i sykehjem vil du få tildelt en plass innen tre måneder.

Hva kan du forvente av sykehjemmet?
 • Vi tilrettelegger for brukermedvirkning og samarbeider med deg og dine pårørende om utforming av tjenesten og plan for innholdet. Planen dokumenteres.
 • Du får en tjenesteansvarlig.
 • Du får nødvendig helsehjelp.
 • Du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet med individuelt tilpasset omsorg.
 • Vi ivaretar dine grunnleggende behov.
 • Vi tilrettelegger for et skjermet privatliv og en verdig livsavslutning.
Betaling

Satsene for korttidsopphold fastsettes etter veiledende bestemmelser av kommunestyret i Horten kommune. Avlastning er gratis. Dersom det er innvilget omsorgslønn vil avlastning medføre trekk i aktuell periode. Kostnad for langtidsopphold fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Vaskeri

Bor du på et sykehjem vil klærne dine bli vasket på kommunens vaskeri. Det er viktig at klærne er merket med navn.

Hva forventer vi av deg?
 • At du og dine pårørende samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir nødvendig informasjon.
 • At du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med slik at vi kan forbedre våre tjenester.

 

Har du spørsmål

Ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356 mellom kl. 09.00-14.00 på hverdager.
eller
Servicetorget på telefon 33 08 50 00 mellom kl. 08.00-15.00, eller kontakt oss digitalt

Lovverk / hjemmel / vedtak

Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, lov om pasient- og brukerrettigheter og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

 

Kontakt

Kristine Fritzø
Enhetsleder Sykehjem
Tlf: 90609782

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284