Sykehjem

Stemning mellom eldre mann og gutt om bøker og lesebrett. - Klikk for stort bilde

Sykehjem er for personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Pasienter i sykehjem skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Pasienter som bor på sykehjem skal oppleve trygghet og et verdig liv. I Horten kommune er det tre sykehjem: Borre sykehjem, Indre havn sykehjem og Åsgårdstrand sykehjem.

Hvem kan få tjenesten?

Langtidsopphold gis til personer som

 • har et større omsorgsbehov enn hva som kan ivaretas i hjemmet
 • er alvorlig syke og pleietrengende med et stort behov for medisinsk behandling og tilsyn
 • er demente, eller har atferd som gjør det vanskelig å bo i eget hjem

Hvordan søke?

søk elektronisk

søk på papir (PDF, 240 kB)

 • send til Horten kommune v/Helse- og boligservice, Postboks 10, 3191 Horten

Søker du på vegne av andre, må du legge ved en fullmakt/samtykke (PDF, 178 kB).

Hva skjer videre?

Etter at du har fått et vedtak om langtidsopphold i sykehjem vil du få tildelt en plass innen tre måneder.

Tjenestens innhold

Hvilke tjenester du får på sykehjemmet avhenger av hva du har behov for. 

Hva kan du forvente av sykehjemmet?

 • Vi tilrettelegger for brukermedvirkning og samarbeider med deg og dine pårørende om utforming av tjenesten og plan for innholdet. Planen dokumenteres.
 • Du får en tjenesteansvarlig.
 • Du får nødvendig helsehjelp.
 • Du skal oppleve respekt, trygghet og forutsigbarhet med individuelt tilpasset omsorg.
 • Vi ivaretar dine grunnleggende behov.
 • Vi tilrettelegger for et skjermet privatliv og en verdig livsavslutning.

Betaling

Satsene for korttidsopphold fastsettes etter veiledende bestemmelser av kommunestyret i Horten kommune. Avlastning er gratis. Dersom det er innvilget omsorgslønn vil avlastning medføre trekk i aktuell periode. Kostnad for langtidsopphold fastsettes etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon.

Vaskeri

Bor du på et sykehjem vil klærne dine bli vasket på kommunens vaskeri. Det er viktig at klærne er merket med navn.

Hva vi forventer av deg

 • At du og dine pårørende samarbeider med oss om utførelsen av tjenesten og gir nødvendig informasjon.
 • At du sier i fra hvis det er noe du ikke er fornøyd med slik at vi kan forbedre våre tjenester.

Har du spørsmål

Ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356 mellom kl 10-14.00 på hverdager.
eller
Servicetorget på telefon 3308 5000 mellom kl 08-15.00, postmottak@horten.kommune.no

 

Lovverk / hjemmel / vedtak

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Marianne Nylen
Enhetsleder
Tlf: 906 37 517

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284