Sykehjem

Sykehjem er for personer som har behov for pleie og omsorg hele døgnet. Pasienter i sykehjem skal gis en trygg livssituasjon og et verdig liv.

Pasienter som bor på sykehjem skal oppleve trygghet og et verdig liv. I Horten kommune er det tre sykehjem: Borre sykehjem, Indre havn sykehjem og Åsgårdstrand sykehjem.

Sykehjem

Sykehjem

Sykehjem

 

Har du spørsmål

Ta kontakt med Helse- og boligservice på telefon 975 50 356 mellom kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00 på hverdager. Kontakt oss digitalt

Lovverk / hjemmel / vedtak

Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene, lov om pasient- og brukerrettigheter og Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten

 

Kontakt

Kristine Fritzø
Enhetsleder Sykehjem
Tlf: 90609782

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284