Sammen for en bærekraftig oppvekst

Velkommen til Hortensbarnehagen

Barnehagen er et pedagogisk tilbud til alle barn fra 0 år til skolestart. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. Barnehageloven, §1)

Barnehagen skal anerkjenne og ivareta barndommens egenverdi. Å bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv (jf. Rammeplan for barnehagen).

Handlingsplan for Hortensbarnehagen 2022-2025 (PDF, 2 MB)beskriver status og målsettinger for kvalitet for barnehagene i Horten. Hver barnehage lager sin årsplan som beskriver det pedagogiske innholdet i tilbudet.

Hortensbarnehagens rammer og struktur er nedfelt i plan for Barnehagestruktur 2021-2025 (PDF, 5 MB)

Hortensbarnehagen

Nyttig informasjon om Hortensbarnehagen på flere språk:

Hortensbarnehagen - Norsk 

Hortensbarnehagen - Engelsk

Hortensbarnehagen - Kurdisk-Sorani

Hortensbarnehagen - Litauisk 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Kontakt

June Malene Jensen
Barnehagesjef
Tlf: 92686943
Ellen Tetlie
Rådgiver/Barnehagemyndighet
Tlf: 33085089
Mob: 97550207
Tove Brønstad
Konsulent
Mob: 94827883
Beate Louise Lund
Rådgiver
Mob: 93447252

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager kl. 08.00-15.00,
  onsdager kl. 08.00-14.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284