Barnehagene i kommunen

Kort fortalt

 • I Horten er det 9 kommunale barnehager, 7 private barnehager, 3 familiebarnehager og 1 åpen barnehage 
 • Barnehagene er delt inn i geografiske områder
 • Barnehagenes nettside finner du ved å klikke deg inn på de geografiske områdene.
  De private barnehagene har link som går til egen nettside
 • Barnefakta.no gir også opplysninger om barnehagene

 

Barnehage er et pedagogisk tilbud til barn under opplæringspliktig alder. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Opptak til barnehage skjer samordnet for alle barnehagene og administreres av Tjenesteområdet barnehager.

Søknadsfrist til hovedopptaket for barnehagene er 1. mars! 

Vedtekter 

Vedtekter (PDF, 186 kB)for de kommunale barnehagene vedtas av kommunestyret. Det er utarbeidet en tjenestebeskrivelse for barnehagene. 
Vedtekter for de private barnehagene blir vedtatt av hver enkelt barnehage og er å finne på barnehagenes egne websider og på søkeportalen. 

Informasjon om Hortensbarnehagen:

På Utdanningsdirektoratets side finnes:
Utdanningsdirektoratets side barnehagefakta kan du finne den enkelte barnehage og se informasjon om dem. 

Pedagogisk arbeid:

I arbeidet med å utvikle kvaliteten i Hortensbarnehagen har vi utarbeidet flere konkrete hefter som beskriver pedagogisk arbeid på flere områder.

 

Se oversiktskart over alle barnehagene i Horten kommune under. 

    

 

     

Kontakt

Rådhuset i Horten
Besøksadresse, Teatergata 11
Tlf: 33085000
Tove Brønstad
Konsulent
Tlf: 33085563
Mob: 94827883

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284