Barneverntjenesten

Klikk for stort bilde

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Vi skal bidra til at barn og unge får gode og trygge oppvekstvilkår.

Hvis du er bekymret for om et barn har en god nok omsorgssituasjon, kan du henvende deg til Barneverntjenestens egne kontaktpersoner. 

 • Ragna Lilleba Bjørnø:    97 55 01 15
 • Mariann Ellefsen:           97 55 04 46

Barneverntjenesten har telefontid fra 08:00-15:00. Etter klokken 15:00 og i helgene, kan Barnevernvakta kontaktes på telefon 33 31 02 03.

Du kan også sende en skriftlig bekymringsmelding (PDF, 305 kB). Når Barneverntjenesten har mottatt en bekymringsmelding om et barn, skal vi vurdere om vi skal bistå med hjelp til barnet. Mer informasjon får du på "Vi bryr oss i Horten."

Barneverntjenesten har mange frivillige hjelpetiltak:

 • Foreldreveiledning
 • Samtaler med barn
 • Familieråd
 • Samarbeidsmøter
 • Foreldre/barn-senter
 • Besøkshjem
 • Støttekontakt

Barneverntjenesten tror at barn får best hjelp når barnet og familien er med på både å definere utfordringene, samt å velge løsningene.

Når det er skadelig for barn å bli boende hjemme, flytter Barneverntjenesten barnet til fosterhjem eller institusjon. 

Om du ønsker å bli besøkshjem eller støttekontakt for et barn, kan du søke her. (DOCX, 40 kB)

Klage

Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. Barneverntjenesten har plikt til å veilede i slike tilfeller.

Postadresse: Horten kommune, Barneverntjenesten, Postboks 10, 3191 Horten

Kontakt

Sentralbord Barneverntjenesten
Tlf: 33085575

Kontakt

 • Horten Kommune
  Postboks 10,
  3191 HORTEN
 • Besøk
  Teatergata 11
  3187 HORTEN
 • Telefon
  33 08 50 00
 • E-post
  postmottak@horten.kommune.no
 • Åpningstider
  Hverdager: 08-15.00
 • Organisasjonsnummer
  964 951 284